KPMG


18-10-1999
Juridische dienstverlening nieuwe kernactiviteit van KPMG

De notarissen mr A.J.C.M van Agt, mr J.H. Weijenborg en mw. mr M.J. Dussel zijn als compagnon toegetreden tot Steins Bisschop Meijburg & Co NV. Dit betekent dat het advocaten- en notarissenkantoor - onder de paraplu van KPMG - volwaardige en kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening levert, dienstverlening die bestaat uit traditionele advocatuur en notariaat in combinatie met moderne legal services. Steins Bisschop Meijburg & Co NV werkt zowel nationaal als internationaal in een multidisciplinaire omgeving, waarbij de cliënten de mogelijkheid tot one-stop-shopping wordt geboden.

KPMG is op eigen kracht en binnen een korte termijn geslaagd in de opzet van volwaardige en kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening als kernactiviteit, naast accountancy, consultancy, tax en financieel advies. Het advocaten- en notarissenkantoor is vorig jaar juni van start gegaan en zal dit jaar reeds een omvang van 100 medewerkers bereiken. Ook de komende jaren zal het kantoor sterk uitbreiden. Uiteindelijk groeit de organisatie naar een omvang die past bij het strategisch belang dat KPMG hecht aan juridische dienstverlening als kernactiviteit van de mondiale zakelijke dienstverlening.

De Nederlandse senior-juristen zijn afkomstig van de grote traditionele kantoren, de wetenschap, overheid en de industrie. Het kantoor blijkt een aantrekkingskracht uit te oefenen op jongeren die van de universiteit of van bestaande advocatenkantoren de overstap maken naar het advocaten- en notarissenkantoor in een multidisciplinaire omgeving onder de paraplu van KPMG. Juridische dienstverlening is ook internationaal een kerndoelstelling van KPMG. Daartoe worden op mondiaal niveau initiatieven genomen tot het opbouwen of uitbreiden van hoogwaardige juridische dienstverlening. De advocaten en notarissen van Steins Bisschop Meijburg & Co bieden dienstverlening op het gebied van ondernemingsrecht, bank- en effectenverkeersrecht, arbeidsrecht, mededingingsrecht, milieurecht en bestuurs- en vastgoedrecht. Daarnaast zijn er specialisaties in juridische aspecten van informatie- en communicatietechnologie en corporate recovery. Momenteel wordt 60% van de omzet gegenereerd uit de KPMG-praktijk.

Volgens mr B.T.M. Steins Bisschop zijn KPMG en Steins Bisschop Meijburg & Co erin geslaagd een stabiele omgeving te creëren voor een nieuwe marktspeler. Steins Bisschop: "KPMG en Steins Bisschop Meijburg & Co. hebben op effectieve wijze geanticipeerd op de huidige turbulentie in de juridische markt. Onder de paraplu van KPMG wordt hoogwaardige juridische dienstverlening aangeboden aan een markt die uitgesproken behoefte heeft aan deze vorm van dienstverlening. Nu de 1e fase met de toetreding van de notarissen met succes is afgesloten, is de verdere groei en uitbreiding van de juridische dienstverlening een structureel gegeven".

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039

Deel: ' Juridische dienstverlening nieuwe kernactiviteit KPMG '
Lees ook