BDO Accountants & Adviseurs* Juristen van BDO Juridische Advisering gaan zelfstandig verder
Juristen van BDO Juridische Advisering gaan zelfstandig verder

P E R S B E R I C H T,

Eindhoven, 24 augustus 2001 Per vandaag integreren de juristen van BDO Juridische Advisering (onderdeel van BDO Accountants & Adviseurs) hun praktijk met de praktijk van Voermans Advocaten te Utrecht. De nieuwe combinatie zal zelfstandig verder gaan onder de naam Dijkstra Voermans Advocaten en een strategische alliantie aangaan met BDO Accountants & Adviseurs.

In de nieuwe opzet is het voor de juristen van BDO mogelijk om hun werkterrein uit te breiden en zich als advocaat ook bezig te gaan houden met de procespraktijk. Hierdoor zal de nieuwe combinatie een volledig juridisch dienstenpakket aan haar cliënten kunnen aanbieden. Door de strategische alliantie met BDO Accountants & Adviseurs is ook in multidisciplinaire zaken een optimale dienstverlening gewaarborgd. Dijkstra Voermans streeft ernaar om op termijn ook notarissen aan zich te binden.

Dijkstra Voermans Advocaten heeft vestigingen in Houten en Den Bosch. Aan het kantoor zijn momenteel zo'n 30 advocaten en juristen verbonden. Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met de ondernemingsrechtelijke advies- en procespraktijk en heeft een omvangrijke fusie- en overnamepraktijk. Het kantoor bedient traditioneel cliënten uit het middenbedrijf.

Strategische alliantie
Dijkstra Voermans Advocaten verwacht dat zij zich door deze stap enerzijds scherper op de juridische (arbeids)markt kan profileren en anderzijds door de strategische alliantie met BDO Accountants & Adviseurs kan inspelen op de steeds groter wordende behoefte van de cliënt aan het zogenoemde full-service dienstverleningsconcept.

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer drs. David Vriesendorp, directeur Marketing & Communicatie, telefoon 070 - 338 08 08.

Deel: ' Juristen BDO Juridische Advisering zelfstandig verder '
Lees ook