De jury werkt volstrekt onafhankelijk en bestaat uit * Michel Marijnen (burgemeester gemeente Roosendaal en voorzitter commissie Informatiebeleid, Beleidsanalyse en Automatisering van de VNG); * Matt Poelmans (programmaleider Overheidsloket 2000 en oud-wethouder Oegstgeest) * Casper Van Riet (communicatieadviseur Consumentenbond) * Frans Weerts (journalist en web-coördinator Binnenlands Bestuur) en * Juryvoorzitter Peter van der Wel (directeur stichting Electronic-highway Platform Nederland).

Als u een site kent die naar uw mening in aanmerking komt voor de WebWijzer Award kunt u een mailtje met argumenten sturen naar jury@webwijzer.net.

De jury van de WebWijzer Award

De jury van de WebWijzer Award V.l.n.r. Marijnen, Poelmans, Van der Wel, Weerts, Van Riet.

Deel: ' Jury-leden van de WebWijzer Award '
Lees ook