gemeente utrecht

jury veiligheidsprijs kiest drie genomineerden

de marokkaanse ouderraad, de tunnelkunst van een multiculturele groep jongeren en het buurtpreventieproject van truus van beuningen uit zuilen zijn genomineerd voor de 'utrechtse veiligheidsspeld 1999'. de komende weken brengt de jury een bezoek aan de initiatiefnemers van de drie projecten. op woensdag 17 november a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking in het jacobi theater.

maar liefst 26 inzendingen werden daags na de sluitingstermijn geteld. de jury, onder leiding van groen links-raadslid carry-ann tjong-ayong, toonde zich verrast over dit hoge aantal deelnemers. ook de inzet, betrokkenheid en vindingrijkheid van de diverse initiatiefnemers kon de waardering van de jury wegdragen. na een lange vergadersessie maakte de jury de drie genomineerden bekend.

de marokkaanse ouderenraad in hoograven probeert door middel van gezamenlijke activiteiten de overlast van jongeren zoveel mogelijk te beperken. in samenwerking met ouders, politie, welzijnsinstellingen en gemeentelijke diensten wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge contacten. truus van beuningen (67 jaar) is al ruim negen jaar bezig met preventiewerk in haar buurt. zij heeft zich vooral hard gemaakt voor het verkrijgen van een eigen jeugdhonk voor een grote groep marokkaanse jongeren. de overlast in de buurt is door haar bemiddeling en betrokkenheid sterk gedaald. bij het project 'mozaïek tussen twee culturen' zijn jongeren onder begeleiding van twee kunstenaars aan de slag gegaan met het opknappen van een tweetal fiets- en wandeltunnels in hoograven. de jongeren hebben kleurige tableaus ontworpen die op tegels zijn afgebeeld en vervolgens aan de wanden zijn bevestigd.

ook onder de niet-genomineerden waren een aantal bijzondere projecten. de door jongeren opgezette voetvalvereniging hoograven bijvoorbeeld, maar ook de wall of fame, de enorme muur waar graffitischrijvers legaal hun gang kunnen gaan; het 'thuislozenteam', dat thuisloze jongeren met een meervoudige problematiek begeleidt of de 'vreedzame school' waar extra aandacht is voor conflicthantering en eigen verantwoordelijkheid in het primair onderwijs. ook de buurtpreventieprojecten waren goed vertegenwoordigd, waaronder de grondleggers van dit preventieconcept: de fruitbuurt en de hoogstraat.

nadat de jury de drie genomineerden heeft bezocht, zal zij zich beraden over de einduitslag. op woensdag 17 november a.s. ontvangt de uiteindelijke winnaar een cheque ter waarde van 10.000 gulden uit handen van burgemeester a.h. brouwer-korf. voor de genomineerden wordt een aantal adviesuren ter beschikking gesteld.

veiligheidsspeld veiligheid is een belangrijk speerpunt voor de gemeente utrecht. via diverse projecten op wijk- en op stedelijk niveau wordt hard gewerkt aan het bevorderen van de veiligheid in de stad. maar veiligheid is niet een zaak voor de gemeente alleen. eigen initiatieven van bewoners en instellingen, zijn hard nodig en blijken in de praktijk vaak zeer efficiënt en succesvol. op de meest uiteenlopende wijzen wordt in diverse wijken door bewoners en instellingen aan veiligheid gewerkt. de gemeente utrecht wil graag haar dank en waardering betuigen. het instellen van een prijs voor de veiligheid geeft daar gelegenheid toe.

Deel: ' Jury veiligheidsprijs Utrecht kiest drie genomineerden '
Lees ook