Ingezonden persbericht

STICHTING RIETVELDPRIJS

januari 2005

PERSBERICHT

In het najaar van 2005 zal wederom de Rietveldprijs uitgereikt worden. De winnaar van deze tweejaarlijkse Utrechtse architectuurprijs zal bepaald worden door een onafhankelijke jury. De juryleden moeten hun keuze voor de Rietveldprijs 2005 bepalen uit de in Utrecht opgeleverde projecten in de periode 2003/2004. De jury die deze moeilijke taak krijgt is reeds samengesteld:
* Kees van der Hoeven architect / voorzitter BNA
* Thomas Kemme architect avb
* Janny Rodermond architectuurpubliciste / directeur Stimuleringsfonds voor

Architectuur
* Mariet Schoenmakers stedenbouwkundige / directeur Ontwikkelingsplanologie
AM Wonen

De Rietveldprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een uitgevoerd project in de stad Utrecht, waarbij de kwaliteit van het project zelf, maar ook de bijdrage aan de beleving en bruikbaarheid van de stad in aanmerking genomen wordt. Het uitverkoren project moet een voorbeeldige bijdrage zijn tot kwaliteitsverbetering van de gebouwde omgeving. Vanuit deze optiek kan de prijs ook betrekking hebben op civiele werken, stedenbouwkundige ingrepen of groenvoorzieningen. Om de openbare discussie te stimuleren wordt de prijsuitreiking vergezeld van een aantal activiteiten, zoals een publicatie op het gebied van architectuur en stedenbouw.

In het verleden hebben gerenommeerde architecten de prijs in ontvangst mogen nemen. In 1991 viel Abel Cahen de eer te beurt voor Het Instituut voor Psychiatrische Dagbehandeling aan de Oudegracht, in 1993 volgde Theo Bosch voor zijn woningbouwproject in de wijk Voordorp en in 1995 ontving Mart van Schijndel voor zijn woonhuis aan het Pieterskerkhof de prijs. In 1997 werd de vierde Rietveldprijs uitgereikt aan Koen van Velsen voor zijn ontwerp van het Universiteitsmuseum aan de Lange Nieuwstraat en in 1999 aan Rem Koolhaas voor zijn ontwerp van het Educatorium op de Uithof. In 2001 kwam de Rietveldprijs in buitenlandse handen: EMBT Arquitectes Associats kreeg de prijs vanwege de verbouw en renovatie van het Utrechtse Stadhuis aan de Korte Minrebroederstraat. Twee jaar geleden kreeg NL architects de Rietveldprijs 2003 voor hun ontwerp van de BasketBar in de Uithof.

De prijs zal vergezeld gaan van een publicatie. Ook is het streven dit jaar weer in samenwerking met het Utrechts Nieuwsblad een Publieksprijs te organiseren.

Aanmelden
Vanzelfsprekend kan men zelf ook projecten aanmelden die mee kunnen dingen naar Utrechts architectuurprijs. Voorwaarden zijn dat het project te maken heeft met de gebouwde omgeving, gelegen is binnen de gemeentegrenzen van de stad Utrecht en opgeleverd is in de periode 2003/2004.

Voor vragen of opgaven: Stichting Rietveldprijs
p/a M. van der Wiel (secretaris)
Byronstraat 42
3533 VZ Utrecht
rijntjes_vanderwiel@casema.nl

---- --

Deel: ' Juryleden Rietveldprijs Utrecht '
Lees ook