MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Beperkende maatregel Angelique van E. opgeheven

Ivo Hommes
070 370 6126

3893

04.02.00

BEPERKENDE MAATREGEL ANGELIQUE VAN E. OPGEHEVEN

Vanmorgen heeft minister Korthals van Justitie de directeur van het penitentiaire ziekenhuis te Scheveningen verzocht de beperkende maatregel ten aanzien van Angelique van E. en haar dochter op te heffen. Een vandaag verschenen voorlopig verslag van een intern psychiatrisch onderzoek wijst uit dat er geen beletselen zijn ten aanzien van het permanent verzorgen van haar kind door Angelique.

De beperkende maatregel werd direct na de bevalling, die eerder dan verwacht plaatsvond, opgelegd door de directie van het penitentiaire ziekenhuis omdat er onduidelijkheid was over de veiligheidsrisico.s ten aanzien van de baby. Om ieder risico uit te sluiten is toen, op basis van de beschikbare informatie, besloten tot de beperkende maatregel. Mede op advies van de medisch adviseur van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft minister Korthals besloten tot het instellen van een aanvullend psychiatrisch onderzoek. Dit onderzoek is vandaag afgerond.

Het is nog niet bekend wanneer Angelique ontslagen zal worden uit het penitentiaire ziekenhuis. In overleg met alle betrokkenen wordt nu onderzocht welke voorzieningen getroffen kunnen worden voor de periode van de voorlopige hechtenis. Deze voorzieningen zullen betrekking hebben op een gezamenlijk verblijf.
04 feb 00 15:08

Zoekwoorden:

Deel: ' Justitie beperkende maatregel Angelique van E. opgeheven '
Lees ook