Registratiekamer

Informatieverstrekking over pedosexuelen

Samenvatting

(z1999-1127)

De Registratiekamer heeft het ministerie van Justitie in een mondeling overleg geadviseerd over informatie-uitwisseling over criminele pedosexuelen.

Haar advies is verwerkt in de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer 'informatie terugkeer in samenleving pedosexuelen' van 3 januari 2000.

Met betrekking tot de privacy merkt de Minister op: Met inachtneming van de bijzondere aard van de gegevens (gevoelige gegevens) is er binnen de geldende privacywetgeving ruimte voor het realiseren van gedoseerde informatie-uitwisseling over vrijgekomen pedosexuelen aan politie en relevante derden. Steeds dient echter vanuit de optiek van een goede taakuitoefening bezien te worden waarom de informatieverstrekking nodig is, waneer die nodig is en wie welke informatie nodig heeft.

De Minister ziet mogelijkheden voor het verstrekken van informatie over de datum van invrijheidstelling door het openbaar ministerie (OM) aan slachtoffers. Het verstrekken van dit advies van de delinquent acht hij in beginsel niet toegelaten. Ook is het gerechtvaardigd dat het gevangeniswezen het OM informeert over de terugkeer van de pedoseksuele delinquent. Op zijn beurt kan het OM de politie informeren en, waar de openbare orde in het geding komt, de burgemeester. Het staat de politie op haar beurt vrij om de informatie over de vrijlating op te nemen in een (speciaal) register.

Deel: ' Justitie Informatieverstrekking over pedosexuelen '
Lees ook