Arrondissementsparket Roermond

Roermond, 14 mei 2002

Justitie opent haar deuren in Venlo

Met de opening van het Justitiekantoor aan de Straelseweg te Venlo a.s. donderdag 16 mei, hoopt een aantal justitieorganisaties onder leiding van het Openbaar Ministerie Roermond een stap dichter naar burger te hebben gezet.
In het Justitiekantoor zijn naast het Openbaar Ministerie ook medewerkers actief van Bureau Slachtofferhulp Noord en Midden Limburg, Reclassering Nederland Unit Venlo, Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en de Politie Limburg-Noord. Onder het motto : "alle informatie op/aan één tafel" hoopt men binnen het politiedistrict Venlo te komen tot een integrale, effectieve en efficiënte afdoening van alle opgespoorde misdrijven. Het straatteam van het plan "Hektor" heeft zijn intrek op de eerste etage van het pand aan de Straelseweg genomen. Verder zijn ook medewerkers van het Buro Financiële Ondersteuning gekoppeld aan het plan "Hektor" gehuisvest in het pand evenals medewerkers van de gemeente Venlo.

Het plan om te gaan samenwerken ontstond in 1995 nadat het project Zichtbaarheid en Beeldvorming Justitie had aangetoond, dat Justitie dichter bij de burger moest gaan staan en de justitiële ketenpartners nauwer moesten gaan samenwerken teneinde te zorgen voor een meer doelmatige en efficiënte afdoening van strafzaken. Na de invoering van de Wet Terwee, waarbij de positie van het slachtoffer een prominentere plaats ging innemen in het gehele strafproces, werd reeds intensiever samengewerkt met het Bureau Slachtofferhulp Noord en Midden Limburg.
In 1996 werd het snelrecht voor meerderjarigen succesvol ingevoerd hetgeen een intensievere samenwerking met Politie Limburg-Noord en Rechtbank Roermond betekende. In 1998 werd de toepassing van snelrecht uitgebreid naar minderjarigen en werd de aanpak van de stelselmatige dader ingevoerd hetgeen een intensievere samenwerking met de Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming inhield.

Uit de resultaten van deze samenwerkingsverbanden werd duidelijk dat er enorme voordelen te halen zijn wanneer iedereen "onder één dak" gaat zitten. Korte lijnen, snellere informatie-uitwisselingen en inzicht in elkaars mogelijkheden zijn de sleutelwoorden. Dit kan nu gerealiseerd worden binnen het nieuwe Justitiekantoor.

Het pand aan de Straelseweg 81 te Venlo is tijdens werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur en telefonisch te bereiken op telefoonnummer 077-3558888.

Deel: ' Justitie opent haar deuren in Venlo '
Lees ook