Arrondissementsparket Utrecht

Utrecht, 28 juni 2002

Justitie opent JIB-kantoor in Kanaleneiland

Met het vandaag geopende JIB (Justitie-in-de-Buurt)-kantoor aan de Livingstonelaan in Kanaleneiland, heeft justitie een nieuw middel in handen om strafbare feiten in de wijk sneller en effectiever te kunnen afdoen. Bovendien is er de verwachting dat de plaatselijke aanwezigheid van justitie zal bijdragen aan de veiligheid in de buurt, zowel objectief als in de beleving van de bewoners. Sleutelbegrippen zijn samenwerking en korte lijnen.

Het JIB-kantoor zal op werkdagen bezet zijn door de JIB-coördinator en een administratief medewerker. Ook zal er gedurende vijf halve dagen per week een officier van justitie aanwezig zijn. Daarnaast participeren er vaste vertegenwoordigers van politie, Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming in het JIB. Deze partners vormen samen de projectgroep die de reguliere activiteiten uitvoeren. Elke partner heeft binnen het JIB een eigen takenpakket. Door de samenwerking en de korte lijnen zullen deze activiteiten goed op elkaar aansluiten. Deze samenwerking is vastgelegd in een convenant dat de partners bij de opening op 28 juni ondertekenden.

Andere partners zoals Slachtofferhulp, Bureau Halt en Bureau Jeugdzorg maken weliswaar geen deel uit van bovengenoemde projectgroep, maar zullen hun activiteiten ook vanuit het JIB, en in aansluiting op de JIB-activiteiten, uitvoeren.
Ten slotte wordt ook de tenuitvoerlegging van straffen zoveel mogelijk vanuit het JIB gedaan.

Het Utrechtse JIB-kantoor is een pilot met een looptijd van vier jaar. Het is niet de eerste in het land, in andere steden lopen - veelal succesvol - al langer soortgelijke pilots. Dit betekent enerzijds dat de werkwijze en organisatie van het JIB zich gaandeweg zal ontwikkelen. Deze ontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd door de stuurgroep en klankbordgroep JIB waarvan de betrokken partners deel uit maken. Ook zal gemeten worden of de niet-kwalitatieve doelstelling zoals het objectief terugdringen van de criminaliteit in de wijk wordt gehaald.

Deel: ' Justitie opent JIB-kantoor in Kanaleneiland, Utrecht '
Lees ook