MINISTERIE JUS

https://www.justitie.nl

MIN JUST: Verkennend onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten

Ivo Hommes
070 370 6126

3899

03.03.00

VERKENNEND ONDERZOEK NAAR JEUGDIGE ZEDENDELINQUENTEN

Het ministerie van Justitie heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar jeugdige zedendelinquenten. De aanleiding was de constatering dat er over deze groep delinquenten in Nederland weinig bekend is. In het onderzoek wordt het gedrag en de achtergronden van jeugdige zedendelinquenten beschreven. Dit onderzoek biedt echter onvoldoende aanknopingspunten voor de ontwikkeling van specifiek beleid. Het ministerie van Justitie overweegt nader onderzoek naar de ontwikkeling van een screeningsinstrument. Met dit instrument kan vastgesteld worden welke voorzieningen getroffen moeten worden bij individuele jeugdige zedendelinquenten.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat men niet kan spreken van de jeugdige zedendelinquent. Ze vormen een heterogene groep, zowel qua achtergronden als qua type delict. Er zijn vele factoren die een rol spelen, maar in het algemeen geldt dat de gezinsachtergrond problematisch is en dat de jeugdigen te kampen hebben met psychische stoornissen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Advies- en Onderzoeksgroep Beke in samenwerking met de Vrije Universiteit afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie en forensische kinder- en jeugdpsychologie en heeft een inventariserend karakter. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide literatuurstudie, een analyse van enkele dossiers van jeugdige zedendelinquenten, interviews met deskundigen uit het justitiële en forensische werkveld en met een klein aantal jeugdige plegers van seksuele misdrijven.

Onderzoek:
A.Ph. van Wijk. Een verkennend onderzoek naar jeugdige zedendelinquenten. Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem/VU, Amsterdam, 2000.
Informatie te verkrijgen bij mr. drs. A.Ph. van Wijk (Advies- en Onderzoeksgroep Beke); telefoon: 026 443 8619.

------------

03 mrt 00 12:21

Deel: ' Justitie verkennend onderzoek jeugdige zedendelinquenten '
Lees ook