Ministerie van Justitie

Tijdschriften

Justitiële verkenningen

25e jrg., nr. 9, december 1999

Honderd jaar strafrecht

Inhoud

Voorwoord

* prof. dr. R. Foqué
Het rechtsbedrijf; een metafoor op drift

* dr. R. Pieterman
Van gevaar naar risico; veranderingen in de visie op schade
* dr. R. van Swaaningen
Afscheid van het strafrecht? Rechtshandhaving van staat naar samenleving

* dr. R.S.B. Kool
Uit de schaduw; de emancipatie van het slachtoffer binnen de strafrechtspleging

* dr. J.F. Nijboer
De eeuw van de strafrechter; een schets

* mr. dr. K. Rozemond
De dynamiek van het strafvorderlijk bewijsrecht; waarom het vooronderzoek beslissend is geworden

* mr. J. Boek
Sepot en transactie; afdoening van strafzaken buiten geding
* mr. F.W. Bleichrodt
Honderd jaar sanctiestelsel

* dr. S. van Ruller
Straftoemeting in 1900 en nu; de delicten diefstal en geweld
* Summaries

* Journaal

* Literatuuroverzicht

WODC- informatiedesk
tel. (070)-3706553, fax. (070)-3707948 email: infodesk@wodc.minjust.nl redacteur WODC-site: Hans van Netburg email: cnetburg@best-dep.minjus.nl

Laatst gewijzigd: 10-12-1999

Deel: ' Justitiële verkenningen Honderd jaar strafrecht '
Lees ook