Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV Benoemingen LNV

BENOEMINGEN LNV

De heer ing. K.J. de Ruiter is met ingang 1 juni 2002 benoemd tot directeur Groene Ruimte en Recreatie van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij volgt de heer ir. E. Pierhagen op, die met ingang van juni 2002 met pensioen is gegaan. Kees de Ruiter (53) is vanaf januari 2000 werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als plaatsvervangend directeur GRR. Daarvoor vervulde hij diverse functies bij de provincies, laatstelijk bij de provincie Gelderland.

De heer dr. H.C. van Latesteijn is met ingang van 1 juli benoemd tot Hoofd Bureau Strategische Beleidsvorming van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
In deze functie volgt hij de heer dr. G. Vos op, die met ingang van 1 april 2002 is benoemd tot hoofd Innovatie Netwerk Groene Ruimte en Agrocluster.
Henk van Latesteijn (48) studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Vanaf 1986 vervulde hij verschillende functies bij de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) te Den Haag, laatstelijk die van adjunct-secretaris/adjunct-directeur. Vanaf oktober 2000 was de heer Van Latesteijn werkzaam als plaatsvervangend directeur Wetenschap en Kennisoverdracht (DWK) van het ministerie van LNV.

De heer ir. G.H. Helming is met ingang van 1 augustus 2002 benoemd tot plaatsvervangend directeur Directie Informatiemanagement en Facilitaire Aangelegenheden. In deze functie volgt hij de heer drs. J.W. Duijzer op, die m.i.v. 1 mei 2002 werkzaam is bij de Voedsel en Waren Autoriteit.
Henk Helming (51) studeerde Cultuurtechniek aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Sinds 1978 is hij werkzaam bij het Ministerie van landbouw, Natuurbeheer en Visserij, laatstelijk als managementteamlid van de directie Groene Ruimte en Recreatie.

07 jun 02 11:11

Deel: ' K.J. de Ruiter benoemd tot directeur Groene Ruimte en Recreatie mini.. '
Lees ook