Gemeente Almere

Persbericht 189

25 juni 1999

KABEL ALMERE-AMSTERDAM VAN DE BAAN

De Almeerse forens zal niet de beschikking krijgen over een kabelbaan. Dit is de conclusie van het college van B en W van Almere, naar aanleiding van een haalbaarheidsonderzoek door ingenieursbureau Oranjewoud. Een directe kabelbaan tussen Almere en Amsterdam is te langzaam, te duur en zou pas in 2008 kunnen worden geopend. Daardoor is het op dit moment geen serieus middel voor openbaar vervoer.

Twee particuliere initiatiefnemers wierpen de kabelbaan medio 1998 in de strijd tegen de dagelijkse files tussen Almere en Amsterdam. Deze initiatieven waren mede geïnspireerd op het kabelbaanproject in Nijmegen, waar een kabelbaan over de Waal een serieuze bijdrage gaat leveren aan het oplossen van de vervoerproblematiek. Een directe kabelbaanverbinding van de kust van Almere, door het IJmeer naar het toekomstige IJburg, zou wellicht een vergelijkbare oplossing kunnen bieden tussen Almere en Amsterdam.

Onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de situatie in Almere niet vergelijkbaar is met die in Nijmegen. Belangrijkste verschil is de afstand. In Nijmegen gaat het om een traject van 3½ kilometer, in Almere om een lengte van ongeveer 10 kilometer. Almere - Amsterdam duurt per trein of bus ongeveer een half uur, een kabelbaan zal daar bijna drie kwartier voor nodig hebben. Ook de inbedding in het gebied is anders. In Nijmegen komt de kabelbaan in het centrum van de stad; in Almere en vooral Amsterdam liggen de haltes duidelijk buiten de belangrijke stedelijke centra en zal een heel goede afstemming noodzakelijk zijn met ander openbaar vervoer. Ook zullen de kosten hoog zijn; per spitsuur zullen minimaal 1.000 mensen gebruik moeten maken van de kabelbaan om een rendabele exploitatie mogelijk te maken.

Het resultaat is dat een kabelbaan tussen Almere en Amsterdam geen serieus alternatief kan zijn voor de forens. De auto, trein en bus zijn aanmerkelijk sneller.

Als voornamelijk toeristische attractie is de kabelbaan ook te duur. Bovendien is het onmogelijk om snel een kabelbaan door het IJmeer heen aan te leggen. Daaraan gaat - o.a. vanwege de planologische procedures
- een proces van minimaal 5 jaar vooraf. Dit duurt het college van Almere te lang. Er moet NU een oplossing komen voor de files, niet pas over 5 tot 10 jaar. Dan kan net zo goed worden gewacht op de uitbreiding van de A1. Overigens blijft het college van B en W zich wel - samen met Amsterdam - sterk maken voor een rechtstreekse verbinding met Amsterdam via het IJmeer, mogelijk in de vorm van light rail.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Kabelbaan Almere-Amsterdam van de baan '
Lees ook