OPTA

Kabelsector moet einde maken aan kruissubsidies

OPTA-college over kabelsector: einde maken aan kruissubsidies

Den Haag, 26 april 1999 - Kabel tv-bedrijven mogen tekorten op de exploitatie van hun eigen programma-aanbod niet afwentelen op concurrerende programma-aanbieders. Er moet een einde komen aan de kruissubsidie tussen de activiteiten van kabelbedrijven als aanbieders van infrastructuur en hun activiteiten als aanbieder van diensten en programma.s via diezelfde infrastructuur. Als daardoor bepaalde programma.s niet meer in de huiskamer te ontvangen zijn of de prijs van het kabel tv-pakket te hoog wordt naar de zin van de overheid, moet de overheid zoeken naar andere subsidiebronnen.

Dat stelt OPTA in een vandaag gepubliceerd consultatiedocument. Daarin geeft OPTA aan wat de consequenties zijn van toepassing van de zogenoemde ONP-principes op de kabelsector. De Tweede Kamer bepaalde vorig jaar december bij amendement dat OPTA bevoegd is om op basis van deze principes geschillen te beslechten en toezicht te houden. De ONP-uitgangspunten betekenen onder meer:

. scheiding van rollen (kabelbedrijven zijn nu groothandelaar in infrastructuur, detailhandelaar in het aanbieden van programma.s en doorgever van een verplicht programmapakket);

. ontbundeling (de exploitant moet aan alle aanbieders en aan zichzelf dezelfde kosten per kanaal in rekening brengen);

. non-discriminatie (alle programma-aanbieders krijgen op gelijke voorwaarden toegang tot de kabel);

. transparantie (de wijze van toewijzing van kanalen en de tarieven moeten inzichtelijk en controleerbaar zijn, kabelbedrijven moeten bijvoorbeeld jaarlijks vaststellen wat de wensen van aanbieders en consumenten zijn).

Onverenigbare eisen
De overheid stelt aan kabelbedrijven op dit moment een aantal onverenigbare eisen, aldus OPTA. Ze moeten in een concurrerende markt opereren, zijn gebonden aan vastgestelde abonnementstarieven (prijspolitiek) en aan vastgestelde programmapakketten en ze moeten het .must carry-pakket. (mediapolitiek) doorgeven.

Dat kan niet allemaal tegelijk. Om marktwerking en innovatie mogelijk te maken moet een kabelbedrijf in zijn rol van aanbieder van infrastructuur zichzelf en anderen op gelijke voorwaarden toegang verlenen. In zijn rol van dienstenaanbieder mag een kabelbedrijf wel programma.s in standaard- of pluspakketten opnemen die niet volledig hun eigen doorgifte bedruipen. Maar de tekorten daarvan mogen kabelbedrijven niet aan concurrerende programma-aanbieders die de kabelinfrastructuur gebruiken in rekening brengen.

Gevolgen
Tot welke veranderingen in prijs en samenstelling van kabelpaketten de visie van OPTA zal leiden hangt ondermeer af van:

. aan wie de kabelbedrijven de hoge overnamekosten, die zij bij privatisering van de kabelnetten hebben betaald, mogen doorberekenen;

. wie er gaat betalen voor het doorgeven van de verplichte kanalen.

Het OPTA-college roept alle betrokkenen op om te reageren op de visie die in het consultatiedocument is verwoord. Daartoe organiseert OPTA op maandag 17 mei 1999 een hoorzitting.

Deel: ' Kabelsector moet einde maken aan kruissubsidies '
Lees ook