Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

PERSINFORMATIE
Ministerraad akkoord met regels voor locatie genetische veldproeven (12-10-2001)

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel tot wijziging van het besluit genetisch gemodificeerde organismen. Het ontwerp-besluit gaat naar de Raad van State, de beide Kamers der Staten-Generaal en wordt voor commentaar in de Nederlandse Staatscourant gepubliceerd.

Het ontwerp-besluit introduceert een korte vergunningprocedure voor de wijziging van de locatie van veldproeven met genetisch gemodificeerde organismen en de verkorting van de beslistermijn op een vergunningaanvraag voor een veldproef. De Raad van State heeft in zijn uitspraak van 16 november 2000 bepaald dat een nauwkeurige beschrijving van de locatie van de proefvelden in de vergunning moet staan. Met het ontwerp-besluit komt de ministerraad hieraan tegemoet.

Oktober
Remkes start internetdiscussie over verkoop huurwoningen VROM-inspectie gaat optreden tegen eigenaren van legionella-onveilige leidingwaterinstallaties
Stikstofproblematiek internationaal bezien
Inzet helikopters bij ziekenhuizen en helitraumacentra bij spoedeisende medische hulp
Ministerraad akkoord met regels voor locatie genetische veldproeven

Energiebesparende tips

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinet akkoord met regels locatie genetische veldproeven '
Lees ook