Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
12 oktober 2001

MINISTERRAAD AKKOORD MET SAMENVOEGING VAN OSS EN RAVENSTEIN

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met een wetsvoorstel om de gemeenten Oss en Ravenstein op
1 januari 2003 samen te voegen tot de nieuwe gemeente Oss. Beide gemeenten hebben aangegeven samen te willen gaan. Met de fusie wordt een oplossing geboden voor problemen waarmee de gemeente Ravenstein (ruim 8.000 inwoners) de laatste jaren in toenemende mate kampt, en die het gemeentebestuur van Ravenstein zelf heeft gesignaleerd. Daarnaast wordt een impuls gegeven aan Oss als centrumgemeente met een regionale functie. De nieuwe gemeente heeft bijna 75.000 inwoners. Door de samenvoeging wordt een gemeente gevormd, waar een nieuw evenwicht tussen het verstedelijkt en het landelijk gebied zal ontstaan. Naast dit voorstel is ook een wetsvoorstel ingediend waardoor de zittingsduur van de gemeenteraden van Oss en van Ravenstein wordt verlengd. Bij aanvaarding van het wetsvoorstel worden de reguliere gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart 2002 in de betrokken gemeenten niet gehouden. In plaats daarvan zullen, in het najaar van 2002 herindelingsverkiezingen worden gehouden voor de nieuwe gemeente Oss.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de wetsvoorstellen voor advies aan de Raad van State zullen worden gezonden. De tekst van de wetsvoorstellen en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 12.10.2001Deel: ' Kabinet akkoord met samenvoeging Oss en Ravenstein '
Lees ook