expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: MDW-proj. voortijdig schoolverlaten

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
18 juni 1999

MARKTWERKING, DEREGULERING EN WETGEVINGSKWALITEIT (MDW)

MDW-PROJECT VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN

De ministerraad ingestemd met de Startnotitie Voortijdig Schoolverlaten. Deze notitie is onderdeel van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).

Het kabinet constateert dat het belang van het aanpakken van de problematiek van het voortijdig schoolverlaten groot is. Voor het individu gaat het om het voorkomen van langdurige werkloosheid en sociale uitsluiting. Voor de maatschappij als geheel gaat het om het terugdringen van structurele werkloosheid en criminaliteit en het kunnen voldoen aan de vraag op de arbeidsmarkt. Er is een duidelijke relatie tussen het scholingsniveau en arbeidsparticipatie. In dit verband is tekenend dat van de werkloze beroepsbevolking 46 procent geen zogeheten startkwalificatie heeft. Het aantal voortijdige schoolverlaters in de BVE-sector bedraagt zo.n 35.000 per jaar. De MDW-werkgroep heeft tot taak het inzicht vergroten in de factoren op individueel niveau die leiden tot voortijdig schoolverlaten. Bovendien moet de werkgroep prikkels ontwikkelen om de potentiële voortijdige schoolverlater toch op school te doen blijven danwel, eenmaal van school af, toch een startkwalificatie te doen behalen. Daarbij wordt ook gekeken naar initiatieven in andere landen.

RVD, 18.06.1999

18 jun 99 16:43

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinet akkoord met Startnotitie Voortijdig Schoolverlaten '
Lees ook