Regering.nl

7 mrt 2003
KABINET: ALLERLAATSTE KANS VOOR IRAK

Saddam Hoessein moet op zeer korte termijn duidelijk maken dat hij echt wil ontwapenen. Dat heeft minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) gezegd in reactie op het rapport van VN-wapeninspecteur Blix.

Het hoofd van de wapeninspecties Blix stelde in zijn rapport aan de Veiligheidsraad dat hij nog enkele maanden de tijd nodig heeft voor zijn onderzoek naar de ontwapening van Irak.

Het kabinet concludeert op basis van de rapportage dat Saddam Hoessein niet heeft voldaan aan de eisen van resolutie 1441 en wil Irak niet nog maandenlang de tijd geven. `Nog in maart moet duidelijk zijn dat Irak onvoorwaardelijk wenst mee te werken aan ontwapening`, zei De Hoop Scheffer. `Als Saddam geen medewerking toont, kom je waarschijnlijk terecht in de logica van oorlog. Tot dat moment weigert Nederland zich neer te leggen bij de onvermijdelijkheid van oorlog.`

Het kabinet steunt de inspanningen van het Verenigd Koninkrijk om tot een tweede resolutie te komen waarin zoveel mogelijk landen van de Veiligheidsraad zich kunnen vinden. Die resolutie geeft Irak hoogstens tot 17 maart de tijd om de gevraagde informatie aan de wapeninspecteurs te overhandigen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinet allerlaatste kans voor Irak '
Lees ook