CDA

Landbouwwoordvoerder Gerrit Braks

Kabinet is bij Herstructureringswet Varkens in juridische val gelopen

Het verbaast de CDA-Eerste Kamerfractie helemaal niet dat de Wet Herstructurering Varkenshouderij bij de eerste rechterlijke toetsing een forse nederlaag heeft geleden. De rechter eist een schadevergoeding voor de opgelegde generieke korting van varkensrechten voordat de wet van kracht kan worden. Landbouwwoordvoerder Gerrit Braks: Er wordt nu berekend dat er een schadevergoeding van circa 3 miljard nodig zal zijn om de wet onverkort door te voeren. De regering is met open ogen in een juridische val gelopen. Bij de behandeling van de wet voorjaar 1998 in de senaat had Braks al gewaarschuwd dat de wet in juridische zin ondeugdelijk is omdat vermogensrechten worden weggenomen zonder dat boeren schadeloos worden gesteld. De rechterlijke uitspraak kwam begin februari tijdens de behandeling van de Landbouwbegroting uitgebreid aan de orde.

Braks: Ook als de wet in de huidige vorm niet gehandhaafd zou worden, is er inmiddels toch forse schade opgetreden omdat allerlei bedrijfsbeslissingen achterwege gebleven zijn dan wel juist genomen zijn, met het oog op de inmiddels gepubliceerde wet. De overdracht van varkensrechten stagneert intussen omdat de rechterlijke uitspraak en de opstelling van de minister voor onzekerheid en verwarring zorgen. De minister laat voortdurend blijken te verwachten dat de tweede generieke korting (van 10%, red) niet of maar zeer ten dele nodig zal zijn. Het nu door de minister tegen de rechterlijke uitspraak aangetekende beroep betekent dat de onzekerheid blijft voortduren en de potentiële schadevergoeding door de overheid alsmaar groter wordt. Volgens Braks is dit een uitgelezen moment voor de minister om in overleg te treden met de sector om tot oplossingen te komen. Braks: Velen in de sector hebben nu het gevoel in de steek gelaten te worden omdat de overheid - om haar eigen gezicht te redden - wil vasthouden aan het eenmaal ingezette verkeerde beleid. Helaas maakt ook deze minister (Apotheker, red) nog geen aanstalten om met de sector tot overeenstemming te komen.

Miljardenkosten
Braks maakt zich verder grote zorgen over de financiën van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij die in toenemende mate ontoereikend dreigen te worden. Compensatie voor wateroverlast, de kosten van de varkenspest, mogelijk forse kortingen op de EU-compensaties, de kosten van de BSE-maatregelen, de al eerder genoemde boven de markt hangende schadevergoeding voor de generiek gekorte varkensrechten, de voor een deel nationale financiering van de EU-inkomenstoeslagen; en ook de Reconstructiewet die nog veel geld zal vragen. Al deze kosten tezamen lopen in de miljarden. Braks: De begrotingsmiddelen van LNV zijn ten enenmale ontoereikend. Het is onze ervaring dat de minister van Financiën niet bereid is zulke bedragen voor zijn rekening te nemen, zonder een forse bijdrage van LNV zelf. Temeer nu nieuwe bezuinigingen zijn aangekondigd moet dit wel leiden tot een herschikking op de begroting waardoor bestaande instrumenten nog meer onder druk komen te staan. Met de voorzitter van LTO-Nederland maken wij ons grote zorgen over deze ontwikkeling.

Deel: ' 'Kabinet bij Herstructureringswet Varkens in val gelopen' '
Lees ook