expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Subsidies Grote Technol. Instituten

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
18 juni 1999

SUBSIDIES GROTE TECHNOLOGISCHE INSTITUTEN NU GEKOPPELD AAN TAKEN

De subsidies voor grote technologische instituten (GTI.s) worden gekoppeld aan de taken die ze uitvoeren. De instellingen moeten vooraf strategieplannen opstellen waarin de doelstellingen vastgelegd worden. Achteraf (om de vier jaar) leggen ze verantwoording af over de besteding van de subsidie. Dit staat in het kabinetsstandpunt op het advies .Het nut van grote technologische instituten. van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid. De Ministerraad heeft ingestemd met toezending door minister Hermans (OCenW) van de kabinetsreactie aan de Tweede Kamer.

Grote technologische instituten hebben twee taken. De eerste is het verwerven en onderhouden van kennis van één technologiegebied. De tweede is het ontwikkelen van specifieke technologie voor overheid en bedrijfsleven. Voor de eerste functie, die van kenniscentrum, krijgt een GTI een basissubsidie. Voor de tweede, het ontwikkelen van specifieke technologieën wordt een doelsubsidie verstrekt. In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer 125 miljoen gulden. De nieuwe manier van subsidietoekenning en verantwoording is transparant en eenduidig. Tot nu toe was er geen directe relatie tussen plan en verantwoording. Ook werd niet altijd onderscheid gemaakt tussen de twee functies van GTI.s bij het toekennen van subsidies.

GTI.s fungeren als schakel tussen fundamenteel onderzoek en maatschappelijke toepassingen. De vijf grote technologische instituten zijn: Energie-onderzoek Centrum Nederland, Waterloopkundig Laboratorium, Grondmechanica Delft, Maritiem Research Instituut Nederland en het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium.

RVD, 18.06.1999

18 jun 99 16:43

Deel: ' Kabinet eens over grote technologie subsidies '
Lees ook