GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 7 maart 2003 19:24
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kabinet maakt geen einde aan verwaarlozing spoor

( 7 maart 2003)

Meer vertragingen. De veiligheid op het spoor in gevaar. Geen extra geld voor de schoonmaak van stations. Dat zijn de concrete gevolgen nu het kabinet onvoldoende geld beschikbaar stelt voor het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan het spoor.

GroenLinks zal dit woensdagmiddag in het overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat aan de orde stellen. GroenLinks pleit er voor om de benodigde extra miljoenen alsnog beschikbaar te stellen. Het kabinet stelt 82 miljoen euro beschikbaar. Volgens Prorail, verantwoordelijk voor het onderhoud van het spoor, is dat 57 miljoen euro te weinig. Dat bedrag moet extra beschikbaar komen, ten laste van het budget voor de verbreding van snelwegen. Daar trekt het kabinet namelijk wel honderden miljoenen voor uit. De financiering van de 82 miljoen euro die het kabinet wél beschikbaar stelt, moet ook deels worden aangepast. Het kabinet financiert dat door verschillende spoorprojecten stop te zetten. Dat gaat ten koste van de vergroting van de spoorcapaciteit. Dat is onaanvaardbaar en moet worden terug gedraaid.

Onbegrijpelijk is dat het kabinet stelt dat de problemen op het spoor onverwacht zijn. Wie dat zegt, heeft nooit verder gekeken dan de snelwegen lang zijn. De problemen op het spoor waren al jaren bekend. Zeker bij de reiziger, maar ook bij de Tweede Kamer. Het kabinet had hiervan op de hoogte moeten zijn. Diverse onderzoeken, waaronder een parlementair onderzoek, hadden de tekorten al aangetoond. Het is een politieke keuze geweest om daar geen gehoor aan te geven. GroenLinks heeft die politieke keuze altijd bekritiseerd. Het is nu tijd om eindelijk de bakens eens te verzetten en het spoor weer bij de tijd te brengen.

Wijnand Duyvendak


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Kabinet maakt geen einde aan verwaarlozing spoor '
Lees ook