PERSBERICHT

Internetondernemers vormen permanente adviesraad: “het Digitale Zakenkabinet”.
‘Acht van Kok': kabinet laat kansen liggen en moet interneteconomie snel meer ruimte bieden.

OLDEBERKOOP, 21 september 1999 - Het kabinet heeft te weinig actuele kennis van digitale zaken en werpt daardoor onbewust barrieres op die de interneteconomie (iconomy) afremmen. "De iconomy ontwikkelt zich veel sneller dan kabinet en Tweede Kamer zich realiseren. De politiek lijkt zich er niet van bewust dat de iconomy de maatschappij in alle opzichten zal veranderen. Niet morgen, maar vandaag al. Het kabinet moet daarom leren denken en handelen in het tempo waarin die veranderingen zich voordoen. Vandaar dat we besloten hebben om een permanente adviesraad, het “Digitale Zakenkabinet”, in het leven te roepen. Wij steken het kabinet daarbij de helpende hand toe”, aldus de verklaring van de 'Acht van Kok' (8K): een coalitie van internetondernemers die ontstaan is na een ontmoeting met Wim Kok over de consequenties van digitaal zaken doen in maart van dit jaar in Utrecht.

Sinds die ontmoeting met de premier is het internetlandschap alweer volledig veranderd. We hebben bijvoorbeeld binnen enkele weken tal van aanbieders van gratis internettoegang gekregen. We kunnen ons voorstellen dat de politiek moeite heeft om te begrijpen wat dat voor gevolgen heeft. Mede door het hoge tempo waarin de iconomy zich ontwikkelt, blijft een helder regeringsbeleid waarbij de Nederlandse positie in de iconomy daadwerkelijk wordt gestimuleerd uit.

De acht internetondernemers hebben tijdens het beraad van Oldeberkoop, besloten een permanente adviesraad, het Digitale Zakenkabinet, in het leven te roepen. De raad wil het kabinet regelmatig bijpraten over ontwikkelingen op het gebied van de iconomy. "Er is geen behoefte aan een ambtelijke werkgroep. Ambtelijke molens draaien nu eenmaal langzaam. Vandaar een raad die midden in de dagelijkse internetpraktijk staat, met mensen die bij wijze van spreken 24 uur per dag online zijn en dus beter dan wie ook op de hoogte zijn van de trends en ontwikkelingen in de iconomy. Willen we in Nederland geen terrein verliezen op de buitenlandse concurrentie, dan is snel handelen geboden".

Volgens de adviesraad laat Nederland enorme kansen liggen. "We moeten rekening houden met de digitale dollars uit de VS waar het beursklimaat voor internetactiviteiten zeer gunstig is. Internetbedrijven hebben daar de beschikking over enorme kapitalen om marktaandeel te veroveren. Dollars die ze ook in Europa willen besteden. Als er geen concrete maatregelen worden genomen die het internetondernemerschap stimuleren en de ruimte geven, heersen de Amerikanen straks ook in Europa". In de media-industrie ligt er een grote uitdaging: “80% van de films in Europa zijn producten uit de VS en 60% van het televisieaanbod eveneens. Gebeurt dat straks ook in de digitale culturele markt ook verliezen? Of trekken wij het initiatief naar ons toe?

Het huidige kabinet heeft een zeer laag internetgehalte, meent de adviesraad. Exemplarisch is bijv. dat onze gewaardeerde premier Wim Kok, de regeringsleider is met de slechtste internet site binnen de EU. Ook uit plannen van Van Boxtel om wat internetlokaaltjes in te richten blijkt de nogal kneuterige inslag van ons kabinet. Belangrijker nog: de belastingplannen van het kabinet lossen de specifieke problemen die de groei van de iconomy in ons land moeten oplossen volstrekt niet op. De overheid moet zich daarnaast niet zelf gaan bemoeien met investeren in internetbedrijven, maar vooral barrières wegnemen en zorgen dat basisinfrastructuren goed en concurrerend beschikbaar komen.

Voor het stimuleren van de iconomy stelt de adviesraad acht maatregelen voor:

1. Schaf de BTW af voor alle digitale goederen en internetdiensten om onze wereldwijde concurrentiepositie op niveau te brengen, want we concurreren rechtstreeks met landen zonder fiscale heffingen. Anders gaat de kapitaalvlucht buitengewone proporties aannemen. Daarnaast zal het woud aan restricties dat geldt voor het opzetten van een bedrijf in Nederland weggesnoeid moeten worden.


2. Doorbreek onmiddellijk alle kartels. Op internet zijn geen nationale grenzen van toepassingen. Het hanteren van bijv. een vaste boekenprijs op het Nederlandstalige internet is niet langer houdbaar en remt de marktontwikkeling. Verder moet er strenger op toegezien worden dat het oneigenlijke muziekkartel doorbroken wordt, dat de prijzen kunstmatig hoog houdt.


3. Het niveau van internetcompetenties moet snel omhoog, want de schaarste aan goed internetpersoneel is een zeer grote belemmering voor de groei van de iconomy in Nederland. Investeer daarom over de hele breedte in internetonderwijs. Richt een internetuniversiteit op en vorm een Digital Business School. En breng natuurlijk breedband internetinfrastructuur in ieder klaslokaal in het basisonderwijs, uiterlijk te realiseren in voorjaar 2000.”


4. Verzwaar het ICT-accent in creatieve opleidingen (bijv. kunstacademies) om innovatie in de cruciale multimedia-industrie te stimuleren: “Innovatie is het product van onderzoek, experimenten en onverwachte resultaten. Juist de bewegelijke, informele, zich snel vernieuwende wereld van ontwerpers, creatieven, en ontwikkelaars blijkt een bron te zijn van uitvindingen en de start van nieuwe mediabedrijven.”


5. Dwing via de OPTA af dat de prijs voor het gebruik van opritten naar de informatiesnelweg drastisch omlaag gaat en concurrerend wordt met het kostenniveau in de VS. Stel bovendien de GigaPort-infrastructuur snel beschikbaar aan de gehele innovatieve internetgemeenschap.


6. De overheid moet het goede voorbeeld geven, door al haar diensten volledig online aan te bieden. De Belastingdienst is op dit moment een eenzame, positieve uitzondering. Op typische internetwijze, dient de burger die digitaal overheidsdiensten afneemt, ook een efficiëntiekorting te krijgen op de aanschafprijs van deze diensten. Stel daarnaast een gratis digitaal paspoort in, dat als uniform identificatie-instrument kan dienen bij het afnemen van een veelheid aan online diensten.”


7. Laat de digitale persen draaien en creëer een digitale Euro, waardoor er een wettig betaalmiddel voor de Europese iconomy ontstaat. Waarom niet het voortouw nemen met een digitale gulden? We kunnen niet wachten op langdradige commissievergaderingen op EU-niveau.”


8. Communiceer onze visie over iconomy en netsociety actief om mensen te motiveren actief deel te nemen aan de internetontwikkelingen. Verantwoordelijkheden liggen niet alleen bij de overheid, maar ook bij onszelf.

Wie zijn van de Acht van Kok?
Hans Veldhuizen (47) is thans directeur van Nedstat en adviseur van diverse internetbedrijven. Nedstat (http://www.nedstat.nl)is een snel groeiende onderneming die software en diensten ontwikkelt op het gebied van website tracking en -analyse.

Herbert Pesch (34) is directeur en mede-oprichter van Evoke Internet (www.evoke.nl). Evoke is een advies en trainingsbureau dat grote Nederlandse bedrijven ondersteunt bij het succesvol toepassen van Internet en e-commerce. Vanuit Evoke is hij tevens actief als directeur aandeelhouder van Evident Internet.

Hans Offringa (43) is schrijver, whiskykenner en directeur van Gopher Publishing. Gopher Publishing, met vestigingen in Nederland en Schotland, ontwikkelde een epublishing concept dat het uitgeven, produceren en distribueren van documenten, boeken, kunst en muziek via het internet mogelijk maakt.

Martijn Hoogeveen (36) is directeur en investeerder in TakeitNow.com – exploitant van online retailconcepten, is voorzitter van Stichting Cyber Ventures (http://www.cyber-ventures.com/) gericht op groen internetondernemerschap, en is als hoogleraar Multimedia betrokken bij het vormen van een internetuniversiteit.

Jurgen Overweg (31) is directeur en mede-oprichter van Evident Internet (www.evident.nl). Evident is een full service internetbedrijf dat zich concentreert op sitebouw, e-commerce, extranet, intranet, advies en training. Daarnaast is Jurgen tevens adviseur en aandeelhouder van Evoke Internet.

Marleen Stikker (37) is bekend geworden vanwege de oprichting van De Digitale Stad en haar digitale burgemeesterschap. Zij is nu actief in de MONM, de Maatschappij voor Oude en Nieuwe Media, een cultureel research- en innovatiecentrum voor communicatietechnologie gevestigd in de Waag te Amsterdam.

Joost Schuijff (37) is directeur van Bibit, een leidende Europese speler op het gebied van het verwerken van online betalingen.

Sardhanand Oedayrajsingh Varma (36), investeerder in Surfkids, een Nederlandse kindercommunity, gericht op edutainment in samenwerking met portals.

Voor meer informatie neem contact op met:

- Martijn Hoogeveen, martijn@takeitnow.nl, http://www.takeitnow.nl/, 06-54 25 64 76

- Hans Offringa, offringa@euronet.nl, http://www.gopher.org/, 050-314 43 01

- Jurgen Overweg,overweg@evident.nl, http://www.evident.nl, 030-298 50 50

- Herbert Pesch, pesch@evoke.nl, http://www.evoke.nl, 030-298 50 70
- Joost Schuijff,joost.schuijff@bibit.nl, 06-53 25 15 51
- Marleen Stikker, marleen@waag.org, http://www.waag.org/, 020-557 98 98


- Hans Veldhuizen,h.veldhuizen@nedstat.nl,http://www.nedstat.nl/, 020- 695 28 43

- Sardhanand Oedayrajsingh Varma, info@surfkids.nl, http://www.surfkids.nl

Deel: ' Kabinet moet interneteconomie snel meer ruimte bieden '
Lees ook