Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
5 oktober 2001

KABINET NEEMT AANBEVELINGEN UMTS-ONDERZOEK OVER

Het kabinet neemt de aanbevelingen uit het UMTS-onderzoek van de Erasmus Universiteit over. Dat staat een brief aan de Tweede Kamer met een reactie op het onderzoek. Dit onderzoek naar de gang van zaken rondom de UMTS-veiling is in opdracht van de Tweede Kamer uitgevoerd.

Het kabinet neemt de aanbevelingen die in het onderzoeksrapport zijn gedaan over. Deze zullen bij lopende en nieuwe vergunningverleningsprocedures worden meegenomen. Op een aantal punten met betrekking tot de gang van zaken rond de veiling verschilt het kabinet van mening met de onderzoekers. De brief aan de Tweede Kamer gaat in op die verschillen van inzicht.

De Tweede Kamer wilde beschikken over een onafhankelijke "second opinion" op de totale gang van zaken rond de veiling. Om die reden heeft zij de opdracht voor het onderzoek gegeven. Dit tegen de achtergrond van de uiteindelijke betekenis van de veiling voor met name de positie van de Nederlandse consument in termen van keuzevrijheid, toegankelijkheid en kwaliteit van het aanbod In de brief aan de kamer gaat het kabinet in op de algemene doelstellingen van de veiling, de daarbij behorende uitgangspunten en het oordeel van het kabinet over de realisatie van die doelstellingen en uitgangspunten. Ook wordt ingegaan op de analyses in het rapport. Tenslotte maakt het kabinet in de brief een vergelijking tussen de UMTS-vergunningverlening in Nederland en elders in Europa.

RVD, 05.10.2001Deel: ' Kabinet neemt aanbeveling universiteit UMTS-onderzoek over '
Lees ook