Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Dit is een gezamenlijk persbericht van de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, LTO Nederland, Stichting Natuur en Milieu en Vewin

Kabinet ondertekent overeenkomst met LTO, VEWIN EN Stichting Natuur en Milieu over duurzame gewasbescherming


10 maart 2003 - Landbouwminister Veerman en staatssecretaris Van Geel van milieu hebben vandaag een overeenkomst getekend met directeur Ad van den Biggelaar van Stichting Natuur en Milieu, voorzitter Gerard Doornbos van de landbouworganisatie LTO Nederland en voorzitter Jan Hendrikx van de Vewin (waterleidingbedrijven) over verduurzaming van de gewasbescherming en de toelating van bestrijdingsmiddelen.
Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet op weg naar duurzame gewasbescherming. De vijf partijen verplichten zich om samen te werken en hun verantwoordelijkheid te nemen om in 2010 de milieubelasting door landbouwbestrijdingsmiddelen met ten minste 95 procent te verminderen ten opzichte van 1998, zoals is vastgelegd in de regeringsnota 'Zicht op gezonde teelt'.

Voor het realiseren van die doelstelling zijn ook andere partijen nodig. Agrodis, Nefyto en de Unie van Waterschappen hebben de intentie uitgesproken om zich op een later moment aan te sluiten bij de overeenkomst.

Volgens landbouwminister Veerman is het belangrijk dat iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt en dat ze elkaar versterken in plaats van in de wielen te rijden. Hij benadrukt dat duurzame gewasbescherming kan worden bereikt door te werken volgens de principes van geïntegreerde teelt waarbij vernieuwing steeds leidt tot een hoger niveau van duurzaamheid. De combinatie van de jongste wetenschappelijke inzichten met praktische ervaring van voorlopers in de sector is hierbij essentieel.

Staatssecretaris Van Geel vindt het van groot belang dat de milieudoelstellingen uit de nota 'Zicht op gezonde teelt' overeind zijn gebleven en nu worden onderschreven door alle partijen. Hij vindt het belangrijk dat nu alle partijen, na een periode van onderling wantrouwen, weer gezamenlijk aan de slag gaan om de milieubelasting te verminderen.

Directeur Van den Biggelaar van Stichting Natuur en Milieu benadrukt dat het convenant een goed begin is om de beoogde vermindering van de milieuvervuiling daadwerkelijk te realiseren. Het gaat niet alleen om winst voor milieu, natuur en volksgezondheid. Ook de land- en tuinbouwsector zal baat hebben van de modernisering van de bedrijfsvoering.

Voorzitter Doornbos van LTO Nederland verwacht dat een adequaat en innovatief gewasbeschermingsbeleid aansluit bij de Europese ontwikkelingen en telers de mogelijkheden biedt de ambities voor geïntegreerde teelt waar te maken.

Voorzitter Hendrikx van de Vewin meent dat het vooral belangrijk is dat nu creatieve energie constructief wordt benut om verder te komen.

Deel: ' Kabinet ondertekent overeenkomst met LTO, VEWIN EN Stichting Natuur .. '
Lees ook