Ministerie EZ persbericht


WAARDERING IMMATERIëLE PRODUCTIEMIDDELENDatum: 20-12-1999

Het kabinet heeft een reactie vastgesteld op het rapport "Immateriële productiemiddelen, Balanceren met Kennis" dat in juni 1999 naar de TK is gestuurd. Dit rapport bevat een viertal methoden van accountantskantoren om "immateriële productiemiddelen" (productiefactoren die samenhangen met kennis zoals R&D, patenten, ICT, scholing en opleiding) te verwerken in de financiële verslaggeving. Tot op heden gebeurt dit nauwelijks in de praktijk terwijl de economie juist steeds kennisintensiever wordt.

De kabinetsreactie is door de Minister van Economische Zaken opgesteld, mede namens de Staatssecretaris van Financiën vanwege de fiscale aspecten. Voorts waren de ministeries van Justitie (Wet op de Jaarrekening) en O, C en W (onderwijs-/onderzoeksaspecten) bij de opstelling betrokken. De reactie gaat in op de economische, fiscale en juridische aspecten van het Rapport.
Economisch gezien is vooral van belang dat externe financiers meer waarde gaan hechten aan de kenniscomponent binnen bedrijven, zodat men eerder bereid is tot financiering over te gaan van kennisintensieve activiteiten. Juridisch gezien maakt het onderdeel uit van de Corporate Governance-discussie. Tevens wordt aangegeven welke ontwikkelingen er momenteel in internationaal verband spelen, met name de richtlijnen van het International Accountancy Standards Committee (IASC). Fiscaal wordt aangegeven dat behandeling van immateriële activa in de toekomst meer aandacht zal krijgen van de belastinginspectie.
Tot slot worden een aantal vervolgactiviteiten van het Ministerie van Economische Zaken aangekondigd die vooral het vergroten van de bekendheid rond immateriële activa bij het bedrijfsleven tot doel hebben. Het gaat daarbij om een interactief instrument op internet voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) dat volgend jaar in samenwerking met het Koninklijk Nederlands Instituut van Register Accountants (NIVRA) beschikbaar komt. Er komt een bedrijfseconomisch onderzoeksprogramma en er zal meer aandacht besteedt worden in de statistieken aan immateriële activa.Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Kabinet over rapport "Immateriele productiemiddelen" '
Lees ook