Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Persbericht ministerraad
31 mei 2002

Kabinet presenteert overzicht financieringsvormen langdurend verlof

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met de Bouwstenennota Financiering langdurend verlof. De nota geeft op verzoek van de Tweede Kamer een overzicht van verschillende mogelijkheden om langdurend verlof te financieren, zonder overigens vooruit te lopen op eventuele besluitvorming door een volgend kabinet.

De bouwstenennota gaat onder andere in op diverse mogelijkheden voor financiering van ouderschapsverlof en langdurend zorgverlof, bijvoorbeeld door de werknemer 50, 70 of 100 procent van het wettelijk minimumloon te betalen. Deze verlofrechten kunnen op verschillende manieren worden gefinancierd. Zo kan worden gekozen voor een verplichte werknemersverzekering waarvoor alle werknemers samen de lasten dragen of een volksverzekering, een verplichte verzekering voor de hele bevolking. Andere mogelijkheden zijn om werkgevers of individuele werknemers zelf de verlofregeling te laten betalen.

In een andere variant in de bouwstenennota wordt de financiering van het ouderschapsverlof, langdurend zorgverlof, scholingsverlof en de "sabbatical" gebundeld tot één "verlofparaplu". Werknemers kunnen in deze variant fiscaal gefaciliteerd sparen voor verlof gedurende hun hele carrière, analoog aan de huidige regeling voor aanvullend pensioen.

RVD, 31.05.2002Deel: ' Kabinet presenteert overzicht financieringsvormen langdurend verlof '
Lees ook