Regering.nl

4 mrt 2003
KABINET SPREEKT VERDER OVER MOTIE ASIELBELEID

Minister Nawijn (Vreemdelingenzaken & Integratie) bespreekt vrijdag in de ministerraad opnieuw het verzoek van de Tweede Kamer om een specifieke groep asielzoekers toe te laten.

Nawijn sluit echter niet uit dat het huidige demissionaire kabinet de definitieve beslissing overlaat aan het volgende kabinet. De minister schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer nam op 20 februari twee moties aan, een van het CDA-Kamerlid Vroonhoven-Kok en een van het LPF-Kamerlid Varela. Het kabinet voert de motie Vroonhoven-Kok 'onverkort' uit, omdat deze motie het bestaande beleid ondersteunt, schrijft Nawijn. Deze motie verzoekt de minister zijn inherente afwijkingsbevoegheid te gebruiken voor schrijnende gevallen. De minister kan dan afwijken van bestaand beleid als een asielzoeker onevenredig door de regels wordt benadeeld. Nawijn schrijft dat hij in de praktijk al van deze bevoegdheid gebruikmaakt.

De motie-Varela verzoekt de minister echter zijn discretionaire bevoegdheid te gebruiken om een nieuwe regeling te maken voor een specifieke groep asielzoekers die langer dan vijf jaar op een beslissing op het eerste asielverzoek wacht. Minister Nawijn zal in de ministerraad overleggen over de manier waarop deze motie eventueel wordt uitgevoerd.

Het kabinet buigt zich ook nog over de manier waarop moet worden omgegaan met 'minder objectieve criteria' in de moties, zoals 'schrijnend', 'behoorlijk Nederlands spreken' en 'land van herkomst'. Dit om willekeur te voorkomen bij eventuele uitvoering van de moties.

Bron:

- Nieuwsbericht ministerie van Justitie

- Brief aan de Tweede Kamer

Zie ook:
26 feb 2003
Kabinet overweegt moties asielbeleid
18 feb 2003
Kabinet houdt vast aan asielbeleid

Deel: ' Kabinet spreekt verder over motie asielbeleid '
Lees ook