expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: KABINET STELT INZET VAST VOOR ZUIDOOST-EUROPA...

Ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking Persbericht Ministerraad
5 november 1999

KABINET STELT INZET VAST VOOR ZUIDOOST-EUROPA

In 2000 zal voor Nederlandse steun aan de Balkan circa 550 miljoen gulden beschikbaar zijn.
Deze middelen zijn beschikbaar gekomen door de aanpassing van de buitenlanduitgaven aan de BNP-ontwikkeling, waaronder in het bijzonder de statistische herberekening van het BNP.
Het gaat voor het grootste gedeelte (400 miljoen) om ODA-middelen, dat wil zeggen om officiële ontwikkelingshulp. Dat bedrag zal, als de ontwikkelingen in Zuidoost-Europa voldoende positief zijn, geleidelijk worden verminderd.

De Nederlandse steun werd door minister-president Kok al aangekondigd tijdens de Topconferentie van het Stabiliteitspact in Sarajevo op 30 juli dit jaar.
Het voor 2000 beschikbare geld zal voor het grootste gedeelte worden ingezet in de vorm van macro-economische steun aan hervormingsprogramma's van de landen in de regio. Naast deze macrosteun zullen fondsen beschikbaar worden gesteld voor humanitaire hulp en voor maatschappelijke wederopbouw, democratisering, mensenrechten en goed bestuur. Ook de regionale samenwerking in het kader van het Stabiliteitspact komt voor ondersteuning in aanmerking.
Daarnaast wordt de ontwikkeling van het bedrijfsleven in de betrokken landen ondersteund door de verstrekking van zachte leningen aan het midden- en kleinbedrijf.
Voor het zogenoemde PSO-programma, voor samenwerking op het vlak van onder meer landbouw, infrastructuur, energiebesparing en milieu, wordt in de komende jaren 70 miljoen gulden extra uitgetrokken. In de Federale Republiek Joegoslavië (FRJ) blijft Servië blijft vooralsnog uitgesloten van wederopbouwhulp. De Nederlandse steun beperkt zich daar tot humanitaire hulp en steun aan democratische krachten.

Van de extra 150 miljoen gulden die niet tot de officiële ontwikkelingshulp wordt gerekend (non-ODA) wordt met name de Nederlandse bijdrage aan de vredesoperaties in de Balkan gefinancierd.

RVD, 05.11.1999

05 nov 99 14:40

Deel: ' Kabinet stelt steun voor Balkan op 550 miljoen '
Lees ook