Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
14 september 2001

REGELING ZOMERTIJD VOOR KOMENDE JAREN

De ministerraad heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ingestemd met het besluit tot regeling van de zomertijd in Nederland voor onbepaalde tijd vanaf 2002. De zomertijd is in een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie vastgelegd. Iedere vijf jaar wordt de zomertijd voor de komende vijf jaar vastgesteld.

Uit onderzoek in opdracht van de Europese Unie is gebleken dat de geraadpleegde sectoren het er unaniem over eens zijn dat het noodzakelijk is om naar volledige harmonisatie te streven en de zomertijd te continueren.

Voor de komende vijf jaar zijn de data voor de zomertijd als volgt:
- in 2002 op zondag 31 maart om 02.00 uur en eindigen op zondag 27 oktober om 03.00 uur;
- in 2003 op zondag 30 maart om 02.00 uur en eindigen op zondag 26 oktober om 03.00 uur;
- in 2004 op zondag 28 maart om 02.00 uur en eindigen op zondag 31 oktober om 03.00 uur;
- in 2005 op zondag 27 maart om 02.00 uur en eindigen op zondag 30 oktober om 03.00 uur;
- in 2006 op zondag 26 maart om 02.00 uur en eindigen op zondag 29 oktober om 03.00 uur.
RVD, 14.09.2001
Deel: ' Kabinet stemt in met regeling zomertijd voor komende jaren '
Lees ook