Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/268
Den Haag
5 oktober 2002

Kabinet stemt op hoofdlijnen in met rapport commissie grensarbeiders

Vandaag heeft staatssecretaris Bos van Financiën het kabinetsstandpunt over het rapport van de Commissie grensarbeiders aan de Tweede Kamer verzonden. Het kabinet neemt de aanbevelingen van de Commissie grotendeels over.

De Commissie grensarbeiders heeft advies gegegeven over mogelijke knelpunten waarmee grensarbeiders in de praktijk te maken kunnen krijgen. Ook heeft de Commissie geadviseerd hoe de regeling voor grensarbeiders in het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België in de praktijk zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

Het kabinet stemt onder andere in met de voorstellen voor de wijze waarop de compensatiemaatregelen voor Nederlandse grensarbeiders in België in de praktijk zo efficiënt mogelijk toegepast kunnen worden. In situaties waarin mensen onbillijk getroffen worden door het zogenaamde 'AOW-gat' vindt het kabinet dat voor individuele gevallen een regeling getroffen moet worden.

De kabinetsreactie en het rapport van de Commissie grensarbeiders zijn te vinden op de website van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl

Woordvoerder: Remco Dolstra

http://www.minfin.nl/registratie

Deel: ' Kabinet stemt op hoofdlijnen in met commissie grensarbeiders '
Lees ook