Regering.nl

Minister-president Jan Peter Balkenende 17 mrt 2003

KABINET TELEURGESTELD OVER MISLUKKEN VREEDZAME WEG

Nederland wil zich tot het laatst toe blijven inzetten voor een vreedzame oplossing in de kwestie Irak. Maar omdat Saddam Hussein tot op heden alle VN-resoluties negeerde, kan dat serieuze consequenties hebben.

Dat zei minister-president Balkenende in een verklaring na afloop van een extra ministerraad op maandagavond. De vergadering werd uitgeroepen nadat eerder was gebleken dat er binnen de VN Veiligheidsraad geen overeenstemming was bereikt over een nieuwe uitspraak aangaande Irak.

Diplomatieke inspanningen
'Nederland heeft steeds gezegd een eigen afweging te zullen maken. Nu het diplomatieke spoor van de VN is afgebroken, heeft het kabinet gesproken over de nieuwe fase die is ingegaan', zei de minister-president. Het kabinet constateert dat de Iraakse leider Saddam Hussein tot op heden geen gehoor heeft gegeven aan de VN-resoluties voor ontwapening van Irak. De minister-president stelde vast dat twaalf jaar diplomatieke inspanningen tot nu toe geen resultaat hebben gehad. Dit betekent volgens Balkenende dat nu 'serieuze consequenties' aan de orde zijn.

Geen militaire bijdrage
De Nederlandse regering houdt er rekening mee dat het komt tot een militair ingrijpen. Tegelijkertijd is duidelijk dat er internationaal geen breed draagvlak voor militair ingrijpen is. Bovendien bestaat ook in Nederland geen breed draagvlak voor militaire steun aan acties tegen Saddam.
'Het kabinet heeft daarom besloten dat het een eventuele actie tegen Irak politiek kan steunen. Maar dat het daaraan geen militaire bijdrage zal leveren', zei de minister-president maandagavond. Ons land zal wel een rol blijven spelen op defensief gebied, zoals de verdediging van Turks grondgebied met behulp van Nederlands luchtafweergeschut.

Zie ook:
17 mrt 2003
Extra ministerraad vanwege Irak
17 mrt 2003
Nederland hoopt op diplomatieke oplossing

Documenten:
Verklaring minister-president na extra ministerraad (doc)
Verklaring minister-president na extra ministerraad (pdf)

Dossiers
Dossier Irak

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinet teleurgesteld over mislukken vreedzame weg '
Lees ook