RVD/DV

MINISTERRAAD: KABINET VERBETERT ORGANISATIE VOEDSELVEILIGHEID.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Persbericht Ministerraad
28 januari 2000

KABINET VERBETERT ORGANISATIE VOEDSELVEILIGHEID

Er is meer voorlichting nodig over voedselveiligheid. Het kabinet vindt dat het Voedingscentrum het beste in staat is hierbij de rol van onafhankelijk en gezaghebbend instituut te vervullen, een meerjarig voorlichtingsprogramma op te zetten en uit te voeren. Hierover wordt al met het Voedingscentrum overlegd.

Er komt één centrale organisatie voor de melding van mogelijke voedselonveiligheid, met meldpunten op de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Daarnaast zullen op de ministeries verbeteringen in de organisatie worden aangebracht. Ook de communicatie en de samenwerking tussen de betrokken ministeries zullen worden verbeterd. Om de afstemming tussen de betrokken departementen te stimuleren komt er een interdepartementaal comité voedselveiligheid. Ook zal er een jaarlijkse rapportage over voedselveiligheid aan de Tweede Kamer worden gestuurd.

Dat zijn de hoofdpunten van het besluit dat het kabinet heeft genomen over het rapport .voedselveiligheid: Waar borgen en waar zorgen: Onderzoek naar het waarborgen van voedselveiligheid.. Dit rapport is op verzoek van de bewindslieden vorig najaar opgesteld door Bureau Berenschot.

Aanleiding voor het rapport was de dioxinezaak van 1999. De bewindslieden van VWS en LNV hebben Berenschot gevraagd de samenwerking tussen de betrokken departementen in beeld te brengen en de mogelijkheden voor de coördinatie en communicatie op het gebied van voedselveiligheid te verbeteren.

Het kabinet ziet geen aanleiding voor een ingrijpende verandering in de politieke en ambtelijke verantwoordelijkheden voor het voedingsbeleid bij de ministeries van VWS en LNV. Wel wil het kabinet de aandacht richten op verbetering van werkprocessen, op een betere afstemming en op betere communicatie binnen en tussen de ministeries.

Het Nederlandse voedsel is volgens de betrokken ministeries veilig en van goede kwaliteit. Consumenten stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van het voedsel. Zaken als de BSE-crisis, genetische modificatie en de varkenspest hebben bijgedragen aan het bewustzijn van de consument over de wijze van produceren en de veiligheid van het voedsel.

RVD, 28.01.2000

28 jan 00 16:40

Deel: ' Kabinet verbetert organisatie voedselveiligheid '
Lees ook