Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinet: geweld tegen werknemers is onaanvaardbaar
Een persbericht bij het onderwerp Politie
13 juli 2001
Het kabinet heeft op voorstel van minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Korthals van Justitie ingestemd met het kabinetsstandpunt over het onderzoek van geweld tegen werknemers in de (semi-)openbare ruimte. In dit onderzoek uit maart 2001 werd het geweld geanalyseerd waarmee huisartsen, penitentiaire inrichtingwerkers, politieagenten, medewerkers van de sociale dienst, taxichauffeurs, treinconducteurs, verkopers en ziekenhuispersoneel te maken krijgen.
Het kabinet vindt het onaanvaardbaar dat geweld wordt gepleegd tegen mensen die gewoon hun werk doen. Overheid en werkgevers moeten samen maatregelen nemen om geweld tegen te gaan, waarbij werknemers maximale steun verdienen. Het kabinet zal een handreiking voor werkgevers laten opstellen met tips voor het voorkomen en terugdringen van geweld. Ook zal er een onderzoek starten naar hoe de politie en het Openbaar Ministerie geweldsincidenten aanpakken en afhandelen.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal een handreiking tegen geweld voor werkgevers laten ontwikkelen. Daarin zullen concrete maatregelen worden beschreven die werkgevers kunnen treffen om hun werknemers tegen geweld te beschermen, zoals trainen van het personeel, het vergroten van toezicht, bouwkundige of technische voorzieningen en nazorg. Bij de politie, de Nederlandse Spoorwegen en in gevangenissen en huizen van bewaring zijn al concrete maatregelen tegen geweld genomen. Ook bij andere beroepsgroepen zijn goede praktijkvoorbeelden te vinden. Door de kennis daarover te verspreiden, kunnen ook anderen op ideeën gebracht worden. In de handreiking zullen verder de mogelijkheden staan beschreven om schade op een dader te verhalen en wordt aandacht besteed aan aangifte en vervolging.
De ministers De Vries en Korthals zullen een onderzoek laten doen naar de aanpak en afhandeling van geweld tegen werknemers door de politie en het openbaar ministerie. Het kabinet vraagt zich af of de strafrechtelijke gevolgen voor geweldplegers wel zwaar genoeg zijn. Er zal gekeken worden naar de tijdsduur van de vervolging, naar de verhouding tussen het geweldsdelict en de opgelegde strafmaat en naar de manier waarop de politie en het OM hun bevoegdheden benutten.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nieuw voorlichtingsmateriaal maken over agressie, geweld en (seksuele) intimidatie op het werk. Daarin wordt onder andere gewezen op het belang van vertrouwenspersonen en klachtencommissies. Ook de Arbo-diensten ontplooien extra activiteiten om ongewenste omgangsvormen op het werk aan te pakken.

Relevante links:
Rapport Geweld in openbare ruimtes
Geweld op straat: inleiding

Deel: ' Kabinet vindt geweld tegen werknemers onaanvaardbaar '
Lees ook