expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: leerstoel Criminalistiek

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
26 maart 1999

KABINET STEMT IN MET BEHOUD BIJZONDERE LEERSTOEL CRIMINALISTIEK

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Korthals om een stichting op te richten die het mogelijk maakt de bijzondere leerstoel Criminalistiek aan de Rijksuniversiteit Leiden (RUL) te behouden. De leerstoel voorziet in onderwijs aan studenten van de faculteit Rechtsgeleerdheid op het terrein van de forensische natuurwetenschappen. De Rijksuniversiteit Leiden was van plan de leerstoel wegens onvoldoende financiële middelen op te heffen.

Het kabinet is van oordeel dat de leerstoel Criminalistiek behouden moet blijven. Het behoud is van essentieel belang voor een goede communicatie in de strafrechtelijke keten tussen juristen en bètawetenschappers. Daarbij gaat het niet alleen om kennisoverdracht van forensische wetenschap maar ook om de juiste juridische .vertaling. van natuurwetenschappelijke onderzoeksresultaten, die van belang zijn voor de waarheidsvinding in strafzaken.

Ook zal de rol van het technische bewijs in het strafrecht door wetenschappelijk-technische ontwikkelingen toenemen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de positie van de gerechtelijk deskundige in het strafproces zich verder zal en dient te ontwikkelen. De instelling van de bijzondere leerstoel draagt hier aan bij.

RVD, 26.03.1999

26 mrt 99 17:27

Deel: ' Kabinet voor behoud bijzondere leerstoel criminalistiek '




Lees ook