Ministerie van Financien

Persbericht

No 01/273
Den Haag
5 oktober 2001

Kabinet wil harmonisatie kansspelvergunningen

De ministerraad stemt in met het voorstel van staatssecretaris Bos van Financiën en staatssecretaris Kalsbeek van Justitie om de kansspelvergunningen te harmoniseren.

De staatsloterij is op dit moment verplicht minimaal 60% van de inleg uit te keren aan prijzen. De zogenaamde 'Goede doelen' loterijen zijn echter verplicht minimaal 60% van de inleg af te dragen aan een goed doel. Dit verschil in vergunningvoorwaarden wordt door de goede doelenloterijen beschouwd als oneerlijke concurrentie. Het kabinet wil dat de verschillende voorwaarden die bestaan voor vergunninghouders van loterijen de komende jaren stapsgewijs naar elkaar toe groeien. De voorstellen zijn er op gericht de opbrengsten voor de 'goede doelen' en de staat minimaal gelijk te houden.

Het kabinet wil een minimum afdrachtpercentage voor alle loterijen. In drie jaar moeten de afdrachtpercentages stapsgewijs naar elkaar toegroeien tot minimaal 25%. Door alle vergunninghouders dezelfde voorwaarden te verlenen wordt vergunninghouders de mogelijkheid gegeven zich naar eigen inzicht te positioneren in de markt. Zo kunnen de loterijen zelf bepalen of en hoeveel hoger dan de minimale 25% ze willen afdragen. Op het moment dat het minimumafdrachtpercentage 25% bedraagt wil het kabinet drie nieuwe kansspelvergunningen uitgeven.

Na evaluatie van de gevolgen van de invoering van het minimumafdrachtpercentage zal bezien worden hoe de opbrengst van alle loterijen gezamenlijk ten goede moet komen aan de goede doelen en de staat. Over zes jaar moet ook de afdrachtbestemming van loterijen geharmoniseerd zijn.

Het kabinet verwacht een positief effect voor de afdracht aan goede doelen door de combinatie van een mimumafdracht, kansen voor nieuwe toetreders en een gelijkschakeling van de afdrachtbestemming.

Woordvoerder: Remco Dolstra

Deel: ' Kabinet wil harmonisatie kansspelvergunningen '




Lees ook