expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: KABINET WIL MEER LEIDINGGEVENDE ...

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

KABINET WIL MEER LEIDINGGEVENDE VROUWEN BIJ DE OVERHEID

Alle ministeries zullen maatregelen nemen om het aantal vrouwen op leidinggevende posities te vergroten. Zolang vrouwen nog een achterstand hebben, zullen zij met voorrang worden voorgedragen voor leidinggevende functies. Ook zullen de ministeries concrete maatregelen nemen om te voorkomen dat vrouwen in de hogere salarisschalen vertrekken.

Dat heeft het kabinet besloten op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit is een reactie op het onderzoeksrapport .Evenredig? Nog even niet!. over de positie van vrouwen in hogere functies op de ministeries. Het rapport en de kabinetsreactie gaan naar de Tweede Kamer.

Eind 1996 werd 16 procent van de hogere functies op de ministeries door vrouwen bezet. Dat is weliswaar vergelijkbaar met het percentage bij andere grote organisaties, maar minder dan verwacht mag worden op grond van de beschikbaarheid van gekwalificeerde vrouwen op de arbeidsmarkt. Verder bleek uit het onderzoek dat vrouwen in hogere functies gelijk of zelfs eerder worden bevorderd dan mannen, maar dat ze vaker en met minder dienstjaren de rijksdienst weer verlaten.

De verschillende ministeries zullen elk hun eigen specifieke maatregelen binnen hun reguliere personeelsplannen treffen om het aantal vrouwen op leidinggevende posities te vergroten. Het kabinet verwacht namelijk dat maatwerk per ministerie meer effect heeft dan rijksbreed, generiek beleid.
Afgesproken is dat de ministeries zorgen voor een breed palet aan loopbaantrajecten, die aansluiten op beleidsinhoudelijke coördinerende functies zoals het leiden van projecten. Hierdoor kunnen ook de perspectieven van vrouwen op managementfuncties verbeteren. Verder valt te denken aan het invoeren van flexibeler arbeidstijden en meer mogelijkheden voor deeltijdwerk, zodat het combineren van arbeid en zorg gemakkelijker wordt.

Het ministerie van BZK zal nog dit jaar een onderzoek laten doen naar de motieven van zowel vrouwen als mannen die de rijksdienst verlaten.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Kabinet wil meer leidinggevende vrouwen bij de overheid '
Lees ook