expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

EZ/KABINET WIL MINDER DIESEL IN STADSVERKEER

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: persbericht
Nummer: 021
Datum: 08-02-1999

KABINET WIL MINDER DIESEL IN STADSVERKEER

Het kabinet wil in het jaar 2010 ruim 30 tot 50% minder verkeer op diesel laten rijden in de stad dan nu het geval is. Dat staat in een brief die Minister Jorritsma van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, mede namens de ministers van VROM en V&W en de staatssecretaris van Financiën.

Uit een onderzoek naar de optimale brandstofmix is gebleken dat een vermindering van het aandeel diesel in het stadsverkeer tot een sterke vermindering van de stedelijke milieubelasting leidt. Voor de typische stadsvoertuigen, zoals bussen, inzamelvoertuigen, taxi.s en stedelijke distributietrucks streeft het Kabinet dan ook een sterke daling van het gebruik van diesel na. Bestelwagens en taxi.s kunnen het beste benzine als alternatief voor diesel gebruiken en waar mogelijk LPG of aardgas. Zware stadsvoertuigen, zoals bussen en vuilniswagens kunnen het beste LPG of aardgas als alternatief gebruiken.

De volgende streefcijfers zijn opgesteld voor de verschillende voertuig-categorieën:

In %
voertuigen diesel benzine LPG/aardgas


1997 2010 1997 2010 1997 2010


1.stads-en
streekbussen 99 40-25 - - 1 60-75 2.stedelijke distributie trucks 100
70-40 - - - 30-60

3.inzamelvoertuigen 100
60-40 - - - 40-60

4.overige vrachtauto's 100 100 - - - - 5.bestelauto's 91 60-40 7 40-50 2 2-10 6.personenauto's 11 5 82 88-85 7 7-10 7.taxi's 55 30-20 15 40-50 30 30-40

Kopie uit NMP-3

De overheid zal onder meer door fiscale stimulering, subsidies en convenanten de brandstofmix-streefcijfers realiseren. Er worden bijvoorbeeld nog in 1999 proefprojecten opgezet voor inzamelvoertuigen en taxi's.

Deel: ' Kabinet wil minder diesel in stadsverkeer '
Lees ook