Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Financiën

Persbericht Ministerraad
14 september 2001

KABINET WIL MOGELIJKHEID VOOR COLLECTIEVE AFHANDELING MASSAAL

BEZWAAR

Het kabinet wil een bijzondere regeling voor de Belastingdienst invoeren om `massaal bezwaar' collectief af te kunnen handelen. Deze regeling moet gebruikt kunnen worden als de Belastingdienst een groot aantal bezwaren krijgt die gericht zijn op een specifieke rechtsvraag. Als redelijkerwijs verwacht kan worden dat de rechter de bezwaren zal afwijzen kan de staatssecretaris van Financiën met een ministeriële regeling deze bestempelen tot `massaal bezwaar'. Nadat een rechter zich in het voordeel van de fiscus heeft uitgesproken hoeven belanghebbenden niet meer individueel op de hoogte te worden gesteld, maar kan worden volstaan met een passende kennisgeving zoals een advertentie.

De Belastingdienst heeft in het verleden enkele keren te maken gehad met massale bezwaren die waren gericht op een specifieke rechtsvraag. Ook toen zijn de bezwaren collectief afgehandeld. Met de bijzondere regeling die nu wordt voorgesteld, wordt deze oplossing wettelijk ondersteund. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 14.09.2001
Deel: ' Kabinet wil mogelijkheid afhandeling massaal bezwaar '
Lees ook