Regering.nl

11 mrt 2003

KABINET WIL NIEUWE RESOLUTIE VOOR IRAK

Het kabinet hoopt dat de Veiligheidsraad overeenstemming bereikt over een nieuwe resolutie over Irak. In de raad wordt een ontwerp-resolutie besproken die vaststelt dat Irak nog niet voldoet aan resolutie 1441.

Minister De Hoop Scheffer (Buitenlandse Zaken) schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat Irak nog 'slechts korte tijd' rest om duidelijk te maken of men wil meewerken aan de uitvoering van resolutie 1441. Anders zal het land 'de consequenties daarvan moeten dragen'.

Ontwerp-resolutie
Groot-Brittannië heeft - in samenwerking met de Verenigde Staten en Spanje - op 24 februari een ontwerp-resolutie ingediend bij de Veiligheidsraad. In de ontwerp-resolutie wordt geconstateerd dat Irak niet heeft voldaan aan resolutie 1441. Volgens deze resolutie riskeert Irak 'ernstige gevolgen' als zij blijft weigeren zich te ontwapenen.

Op 7 maart heeft Groot-Brittannië aangegeven dat men de ontwerpresolutie wil aanpassen door Irak een laatste kans te bieden voor volledige en onmiddellijke medewerking aan de ontwapening. Irak moet dan direct de benodigde beslissingen nemen en zou daarna tot 17 maart de tijd krijgen om hieraan te voldoen.

Frans-Duits voorstel
Frankrijk en Duitsland hebben de Veiligheidsraad echter een voorstel gedaan voor versterking van het huidige inspectieregime. Zij willen onder meer dat er criteria voor de ontwapening van Irak worden vastgesteld. Daaraan moet Irak dan binnen een bepaalde termijn voldoen. De wapeninspecteurs moeten elke drie weken rapporteren en na 120 dagen een complete beoordeling aan de Veiligheidsraad presenteren.

Het Frans-Duitse voorstel is aan de Veiligheidsraad voorgelegd in de vorm van een memorandum. Een memorandum heeft niet de status van een ontwerp-resolutie.

Stemming
De veiligheidsraad bestaat uit vijftien leden, waaronder vijf vaste leden met een vetorecht. Voor het aannemen van een resolutie zijn negen voorstemmen nodig, zonder dat een van de vijf permanente leden een tegenstem uitbrengt.

De Hoop Scheffer constateert in zijn brief dat de uitkomst van de stemming in de Veiligheidsraad onvoorspelbaar is: de ontwerp-resolutie wordt gesteund door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Spanje en Bulgarije. Frankrijk, Rusland en Duitsland hebben in een gezamenlijke verklaring echter aangegeven dat zij een resolutie die het gebruik van geweld zou toestaan, zullen tegenhouden.

Bron:
Brief aan de Tweede Kamer

Dossiers
Dossier Irak

Deel: ' Kabinet wil nieuwe resolutie voor irak '
Lees ook