Regering.nl

17 feb 2003
Kabinet wil resolutie met ultimatum aan irak

Het Nederlandse kabinet wil dat de VN-wapeninspecteurs nog 'enige tijd' krijgen, op voorwaarde dat Irak volledig meewerkt aan de inspecties. Dat zou in een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad kunnen worden vastgelegd.

Dat heeft minister De Hoop Scheffer gezegd in reactie op de rapportage van het hoofd van de wapeninspecteurs, Blix. Wat de minister betreft kunnen de inspecties echter niet tot 'sint-juttemis' worden verlengd.

'In de rapportage van Blix staat een heel belangrijke zin. Hij heeft vrijdag gezegd dat als Saddam Hoessein en Irak aan de wapeninspecties zouden meewerken, dit in enkele weken resultaat zou kunnen hebben en dat Irak zou kunnen worden ontwapend. Dat is een kernzin', aldus de minister.

De Hoop Scheffer benadrukt dat in de nieuwe resolutie sprake moet zijn van een duidelijke tijdgrens. Ook vindt hij het van groot belang dat de internationale politieke en militaire druk op Irak maximaal blijft.

In de komende dagen is er volop internationaal overleg over de kwestie Irak. Op maandag 17 februari vergaderen de ministers van Buitenlandse Zaken van de vijftien EU-lidstaten in Brussel. Maandagavond is er ook een informele bijeenkomst van de vijftien staatshoofden en regeringsleiders van de landen van de Europese Unie. VN-secretaris-generaal Kofi Annan zal deze bijeenkomst bijwonen.

Op dinsdag 18 februari vergadert de Veiligheidsraad weer over het Blix-rapport. In die vergadering wordt mogelijk duidelijk of de VN-wapeninspecteurs meer tijd krijgen voor de inspecties in Irak.

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinet wil resolutie met ultimatum aan Irak '
Lees ook