expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Vestigingswet voor bedrijven....................

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
10 september 1999

KABINET WIL VESTIGINGSWET VOOR BEDRIJVEN GEDEELTELIJK INTREKKEN

Het kabinet heeft ,op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken, zijn standpunt bepaald over een evaluatie van de Vestigingswet voor bedrijven. De belangrijkste elementen uit het kabinetsstandpunt zijn :

- de Vestigingswet heeft nauwelijks toegevoegde waarde voor de kwaliteit van het ondernemerschap;

- intrekking van de Vestigingswet leidt tot meer starters en een grotere dynamiek;

- intrekking van de Vestigingswet leidt niet tot ongewenste neveneffecten.

Het kabinet baseert zijn conclusies op een evaluatieonderzoek dat was gericht op de effectiviteit en de efficiëntie van de wijzigingen in de Vestigingswet per 1 januari 1996. Het kabinet heeft op basis van deze conclusies het beleidsvoornemen om de Vestigingswet op termijn in te trekken. Eisen met betrekking tot algemene ondernemersvaardigheden komen per 1 januari 2001 te vervallen. Om geen risico te lopen met betrekking tot de aspecten van veiligheid, gezondheid en milieu, zullen deze nader worden bezien en waar nodig uiterlijk nog vijf jaar langer gehandhaafd blijven. In deze vijf jaar kunnen deze eisen dan in specifiek daarvoor bestemde wetgeving worden ondergebracht.

RVD, 10.09.1999

10 sep 99 17:37

Deel: ' Kabinet wil vestigingswet bedrijven gedeeltelijk intrekken '
Lees ook