Kabinet zet ouderparticipatiecrèches mes op de keel


Het schoolvoorbeeld van de participatiesamenleving dreigt nu te verdwijnen

Utrecht, 20140312 -- Dit kabinet wil burgers die hun eigen verantwoordelijkheid nemen de ruimte en steun geven. Helaas doet Minister Asscher het tegendeel. Wat hem betreft vervalt voor ouders in OPCs het recht op kinderopvang toeslag omdat niet aan alle regels in de wet wordt voldaan. Dat laatste is voor OPCs onmogelijk omdat die regels gemaakt zijn in overleg met de convenantpartijen** voor en door de professionele opvang. De OPC’ s voldoen al jaren aan alle eisen. Maar nu zijn er twee waar dat niet kan. De Kamer mag nu laten zien dat het de politiek menens is met het vertrouwen in burgers.

Regels op maat snijden

De kinderopvang wet eist nu dat leidsters moeten voldoen aan minimum opleidingseisen (MBO-3 niveau) en een kind moet gedurende de week altijd tenminste één van maximaal 3-4 gezichten zien (de vaste-gezichten-regel). De OPC’s hebben het ministerie daarom een alternatief voor de vaste-gezichten-eis voorgesteld waarbij zij de sociaal-emotionele veiligheid in hun crèches anders, maar gelijkwaardig, borgen. Zoals minister Plasterk het zei: “de regels op maat snijden". Minister Asscher vindt dit echter onaanvaardbaar en lijkt nu de participatiesamenleving op te offeren aan rigide regelgeving die alleen geënt is op de reguliere branche. Hij stelt nu voor de ouders in de OPCs het recht op toeslag te ontnemen in ruil voor vrijstelling van de twee regels. Als de OPC’s daar niet mee akkoord gaan gooit hij deze crèches per eind 2014 helemaal dicht. Dat is pure chantage en het ministerie is en blijft doof voor onze argumenten.

Kinderopvangtoeslag = erkenning

Het verlies van toeslag betekent dat OPCs veel onaantrekkelijker worden ten opzichte van de professionele opvang. In OPCs maken ouders kosten voor een veilige en schone ruimte, leer- en speelmiddelen, boeken etc. etc.. Tot nu draagt de overheid daaraan een steentje bij, zoals voor elke ouder die gebruik maakt van formele kinderopvang. Door zelf hun verantwoordelijkheid te nemen besparen ouders in een OPC de belastingbetaler wel de bijdrage in loonkosten, management, rente en aflossing en winst die in professionele opvang gebruikelijk is. Dat scheelt aan toeslag tussen de 67% en 85% (!). Asscher pakt de OPC ouders die toch al veel lagere toeslag nu dus af. Niet omdat de met de regels beoogde en te borgen kwaliteit in OPCs niet geboden zou worden***, maar omdat hij bang is dat anders de professionele sector zich ook niet meer aan de eigen regels wil houden en omdat hij denkt dat we het ook wel zonder toeslag kunnen. Dat kunnen we, maar niet als de professionele opvang die toeslag wel krijgt. Dan wordt het concurrentienadeel te groot. Zonder kinderopvangtoeslag droogt de instroom van nieuwe ouders op en zullen OPC’s hun deuren moeten sluiten. Als ouders vervolgens moeten uitwijken naar professionele opvang kost dat de overheid dus geld, en het ontneemt onze kinderen de kwaliteit die we ze nu wel kunnen bieden. 


Deel: ' Kabinet zet ouderparticipatiecrèches mes op de keel '


Lees ook