Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Kabinet ziet geen reden voor nieuw onderzoek naar Herculesramp

24 maart 2003

Er komt als het aan het kabinet ligt geen nieuw onderzoek naar de gang van zaken bij de hulpverlening na de Herculesramp op 15 juli 1996, omdat dit niet of nauwelijks iets zou toevoegen aan het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid en de 26 eerder verschenen rapporten en onderzoeken. Dit staat in een kabinetsreactie op het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid over de Herculesramp dat in opdracht van de Tweede Kamer is uitgevoerd.

---

Het kabinet spreekt zijn waardering uit voor het onderzoek, maar is het niet op alle punten eens met de aanbevelingen en conclusies van de Raad. De Raad gaat met betrekking tot bestrijding van vliegtuigongevallen door de luchthavenbrandweer in zijn onderzoek uit van de formele internationale regelgeving redden is blussen. Het kabinet wil benadrukken dat dit afwijkt van de praktijk. In opleidingen en de praktijk blijkt wel degelijk dat, zo snel als mogelijk is, ook door luchthavenbrandweerkorpsen zal worden begonnen met verdere reddingswerkzaamheden. Het kabinet blijft dan ook bij zijn eerdere conclusie dat de luchthavenbrandweer eerder tot redden van slachtoffers over had kunnen gaan. Dat is niet gebeurd omdat men geen aanwijzingen had dat er zich naast de bemanning ook passagiers in het vliegtuig bevonden.

De Raad vindt dat er sinds 1996 door de regering te weinig is gedaan om herhaling van een ramp als deze te voorkomen en de rampenbestrijding en nazorg te verbeteren. Het kabinet is van mening dat er wel degelijk veel is verbeterd, onder andere op het gebied van communicatie, multidisciplinair oefenen en alarmering.

Een van de aanbevelingen van de Raad hield in dat er meer brandweerpersoneel- en materiaal aanwezig moest zijn op de grotere luchthavens in Nederland. Door de West-Europese landen en de Navo is echter bewust gekozen voor de huidige capaciteit gelet op de zeer kleine kans op een ongeluk met een vliegtuig. Nederland zou zich dan ook binnen West-Europa in een uitzonderingspositie bevinden. Wel zal het kabinet onderzoeken of aanpassing van het technische gereedschap en van de opleidingen en oefeningen wenselijk is om de brandweer beter voor te bereiden op vliegtuigongevallen op luchtvaartterreinen.

Relevante link: Raad voor de Transportveiligheid

---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Kabinet ziet geen reden voor nieuw onderzoek naar Herculesramp '
Lees ook