Rijksvoorlichtingsdienst

19/05/99Kabinetsinformatie 19 mei - 8 juni
Na de op 18 mei ontstane crisis in de regeringscoalitie, bood de minister-president op woensdag 19 mei het ontslag van alle ministers en staatssecretarissen aan aan Hare Majesteit de Koningin.

De Koningin nam deze ontslagaanvragen in overweging en zij verzocht de ministers en staatssecretarissen al datgene te blijven verrichten, wat zij in het belang van het Koninkrijk noodzakelijk achtten. Op donderdag 20 mei en vrijdag 21 mei consulteerde de Koningin vervolgens de vice-president van de Raad van State, de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de fractievoorzitters uit de Tweede Kamer van PvdA, VVD, CDA, D66, Groen Links, SP, RPF, SGP en GPV.

De Koningin ontving in de middag van vrijdag 21 mei opnieuw de vice-voorzitter van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink. Zij consulteerde hem over de uitgebrachte adviezen en verzocht hem vervolgens spoedig de mogelijkheden te onderzoeken of en op welke wijze de samenwerking binnen de bestaande coalitie van PvdA, VVD en D66 kon worden voortgezet.

De informateur bood op maandag 7 juni op Paleis Huis ten Bosch zijn eindrapport aan aan de Koningin. De Koningin nodigde hierop de minister-president uit, teneinde hem op de hoogte te stellen van het eindrapport van de informateur. Vervolgens gaf de Koningin aan de ministers en staatssecretarissen in overweging om terug te komen op hun ontslagaanvragen. De minister-president, gemachtigd door de Ministerraad, trok hierop de ontslagaanvragen in.

Deel: ' Kabinetsformatie politici bezoeken Koningin Beatrix '
Lees ook