Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DL. 2002/2222
datum
24-06-2002

onderwerp
Kabinetsstandpunt IBO Heroriëntatie Landbouwbeleid

bijlagen
1

Geachte Voorzitter,

Bijgevoegd treft u aan het eindrapport van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) Heroriëntatie Landbouwbeleid.

Een kabinetsstandpunt over de inhoud van dit rapport ligt op dit moment niet in de rede. Ik acht het een zaak van het volgende kabinet om een inhoudelijke reactie op dit rapport aan de Tweede Kamer te sturen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorst

Bijlage:
Het eindrapport van het IBO: Heroriëntatie Landbouwbeleid (PDF-formaat, 833 Kb)

Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel http://www.minlnv.nl/infomart...2002/par02208.htm .

---

Deel: ' Kabinetsstandpunt IBO Heroriëntatie Landbouwbeleid '
Lees ook