Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStandpunt modernisering AWBZ en vereenvoudiging PGB

Via deze brief brengt de staatssecretaris de Kamer op de hoogte van het kabinetsvoorstel voor de modernisering van de AWBZ en de vereenvoudiging van het persoonsgebonden budget (PGB). Deze brief is er één op hoofdlijnen, waarbij de uitgangspunten en het raamwerk worden neergezet, waarbinnen vervolgens nadere detaillering en uitwerking kan plaatsvinden. Na de inleiding komen de volgende punten aan de orde:
* Uitgangspunten

* Een functiegerichte AWBZ;

* Vereenvoudiging uitvoeringsstructuur PGB;
* Meer zorgaanbieders en;

* Implementatie.

1. Standpunt modernisering AWBZ en vereenvoudiging PGB
PDF, 17-7-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Kabinetsstandpunt modernisering AWBZ en vereenvoudiging PGB '
Lees ook