Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief aan de Tweede kamer over Kabinetsstandpunt over de aanbevelingen van de IBO-werkgroep effectiviteit van personeelsmanagement in de rijksdienst

Een parlementair stuk bij het onderwerp Kernthema's Rijksdienst 9 oktober 2001
De werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO-werkgroep) heeft een aantal aanbevelingen aan het kabinet gedaan om de effectiviteit van het personeelsmanagement te verbeteren. Het kabinet geeft in het bijgaande document zijn standpunt over onder meer de volgende onderwerpen:

a. Het verbetering van de sturing van personeelsmanagement b. Het inrichten van een benchmark- en visitatiesysteem c. Het versterken van de rol van het management op HRM-gebied d. Het opzetten van rijksbrede ontwikkelingsprogrammas voor managers en P&O
e. Het bevorderen van het eigen initiatief van medewerkers f. Het rijksbreed bundelen van personeelsvoorzieningen


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***

Deel: ' Kabinetsstandpunt over aanbevelingen IBO-werkgroep '
Lees ook