Ministerie van Defensie


---

Brieven aan de Kamer
---

Kabinetsstandpunt rapport Herculesramp

24-03-2003

In antwoord op uw brief van 17 december 2002 met het kenmerk 88-def-2002 doe ik u, mede namens mijn ambtgenoten van Defensie, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Justitie, het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid inzake de Herculesramp toekomen. In uw brief vraagt u het kabinet om een reactie op het rapport van de Raad voor de Transportveiligheid en voorts of het kabinet van mening blijft dat nader integraal onderzoek inzake de Herculesramp niet zinvol is. In deze brief wordt op uw vragen nader ingegaan .

De opbouw van de kabinetsreactie is als volgt: Hoofdstuk 2 handelt over de Herculesramp zelf. In hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen na 1996. Tenslotte bevat hoofdstuk 4 een reactie op de beleidsaanbevelingen van de Raad voor de Transportveiligheid.

DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

R. Hessing

De gehele kamerbrief is als pdf-bestand opgenomen en kan worden geopend door het aanklikken van het ikoontje.

* Kabinetsstandpunt rapport RvT over Herculesramp

Nieuws

Deel: ' Kabinetsstandpunt rapport Herculesramp '
Lees ook