Gemeente Den Helder

persberichten

Kadastergegevens nu on-line opvraagbaar

Datum: 15 juni 1999

GEMEENTE OPENT KADASTRALE BALIE

Met ingang van 1 juli beschikt de gemeente Den Helder over een on-line verbinding met het Kadaster. Dankzij deze on-line verbinding met de databanken van het Kadaster kan de gemeente heel snel de belangrijkste kadastrale informatie in het stadhuis verstrekken. Een medewerker van het Centraal Informatiepunt kan de gegevens opvragen d.m.v. een computer. Iedereen die kadastrale gegevens nodig heeft, kan dit per fax aanvragen (nummer 671 397). De gemeente wil hiermee extra service verlenen door beschikbare informatie dichter bij de burger te brengen.

De informatie van het Kadaster die in het stadhuis opgevraagd kan worden betreft gegevens over percelen, gebouwen, en wie de eigenaar hiervan is. De gemeentelijke kadastrale balie levert ook informatie over hypotheken, eventuele beslaglegging en gebruiksbeperkingen in verband met bijvoorbeeld de wet Bodembescherming. Behalve deze informatie kunnen ook kaarten uitgeprint worden, waarop de ligging van percelen is aangegeven. Al deze informatie levert de gemeente, net als het Kadaster, tegen een geringe vergoeding. De gemeente brengt per aanvraag fl. 10,- gulden in rekening.

De gemeente heeft met het Kadaster een overeenkomst gesloten om tot deze gemeentelijke kadastrale balie te komen. Zo kan men gemeentelijke vastgoedinformatie en kadastrale vastgoedinformatie gelijktijdig verkrijgen. De gemeentelijke kadastrale balie is geopend tijdens de normale openingsuren van het stadhuis. Deze zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Voorlopig is het niet mogelijk de informatie tijdens de avonduren op te vragen.

_________________________________________________________________

Laatste verandering: juni 16, 1999

Deel: ' Kadastergegevens on-line opvraagbaar in Den Helder '
Lees ook