Gemeente Borsele


Kadastrale atlas Borssele

Stel, u woont in Borssele of heeft er gewoond in een prachtig oud huisje. Of in een nieuwbouwwoning op een bijzondere plaats in het dorp en u bent nieuwsgierig naar de geschiedenis van die plek. Of u zou graag willen weten welke families er vroeger naast u hebben gewoond. Dan is de kadastrale atlas van Borssele vast iets voor u!

De presentatie van de gegevens en de verzorgde uitvoering maken de atlas in de eerste plaats tot een informatief "kijk- en bladerboek". Daarnaast kunt u de atlas voor allerlei onderzoek gebruiken. Hierbij valt o.a. te denken aan: onderzoek naar de geschiedenis van een plaats of streek, eigenaren, familie-onderzoek, bestudering van de perceelsgrootte en de bezitsverhoudingen. Naast de kadastrale gegevens zijn op de kaarten, in folioformaat, alle percelen ingetekend. Alle gronden, huizen, erven en waterlopen hebben een eigen perceelsnummer.Verder zijn in deze publicatie ook kaarten uit de 17e en 18e eeuw en een aantal foto’s opgenomen.

De Stichting Kadastrale Atlas Zeeland vervaardigt deze bronpublicaties per gemeente, waarvan er inmiddels 21 verschenen zijn. Het deel over het dorp Borssele wordt een bijzonder deel in de reeks. Het zal naast de gebruikelijke inhoud, ook de periode voor 1832 belichten. Paul Harthoorn en Jan de Ruiter hebben uit een groot aantal bronnen alle gegevens over onroerend goed uit de periode 1616-1832 verzameld. Na diepgaande analyse zijn deze gegevens verwerkt en gerangschikt. Het resultaat is een zgn. pre-kadastrale atlas van Borssele. De gegevens zijn per huis en boerderij verzameld en geordend. Het verzamelde werk sluit aan op het werk van het Kadaster van 1832.

De prijs voor de atlas Borssele bedraagt bij voorintekening fl. 54,-. Dit kan door een kaartje te sturen aan Stichting Kadastrale Atlas Zeeland, Kadaster en Openbare Registers, Directie Zuid West, Antwoordnummer 245, 4330 VB Middelburg (postzegel is niet nodig). Na 15 maart 1999 wordt de prijs fl. 59,-. Het streven is om u tijdens een presentatie op 31 maart in verenigingsgebouw "Vijverzicht" te Borssele de gelegenheid te bieden dit bijzondere atlasdeel op te halen. De presentatie bestaat o.a. uit een diaserie van Jan de Ruiter over de geschiedenis van Borssele. Hierover zult u nog nader worden geïnformeerd.

Deel: ' Kadastrale atlas van Borssele '
Lees ook